آرشیو مطالب در دسته بندی ‘بروشور’

فرزندان طلاق:(طلاق ، سرنوشتی نا بسامان ویا ابهام آمیز برای فرزندان)

-بدیهی است درگیری های خانوادگی و مشاجره های پدر و مادر در حضور فرزندان، تأثیرات روحی شدیدی بر کودکان و نوجوانان ناظر بر صحنه می گذارند و در رفتارهای پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان اثر مزمن بر جای خواهد گذاشت. به طور کلی کودکان و نوجوانان مرگ پدر و مادر خود را راحت تر از طلاق آنان پذیرا هستند، در فوت پدر و مادر پیوندهای عاطفی، شخصیتی و احساسی و رشته های ارتباط روانی گسسته نمی شود یا کمتر سست می شود ودر حالی که آثاردراز مدت طلاق درقطع پیوندهای عاطفی درفرزندان طلاق بیشتر است وعلاه بر آن مشکلات جدی در امر ناسازگاری در تشکیل خانواده را برای آنان به وجود می آورد                                                                                                                                            .
۲-آنچه از پژوهش ها ومطا لعات انجام شده در امر طلاق برمی آید این است که در پاره ای از موارد دختران خانواده های تک سرپرست یعنی آنها که فقط با پدر یا مادر به سر می برند در معرض عوارض نامطلوبی چون انحرافات ازدواج زودرس، فرار از خانه و ترک تحصیل قراردارند.                                                                                                                    .
۳-ورود نامادری و ناپدری به زندگی فرزندان طلاق( کودکان و نوجوانان) دگرگونی و پیچیدگی خاصی را در زندگی آنان وجود می آورد وآشنایی کودک و نوجوان با فامیلهای جدید، بمانند، خواهرها، برادرها، دایی ها و عموهای ناتنی گرچه پنجره ای از دنیای جدیدو متفاوت را به روی آنان میگشاید امااغلب فرزندان درکنار ناپدری و نامادری و…. هیچگاه احساس خوشبختی و شادمانی نمی نمایند. گرچه ممکن است زن یا مرد با ازدواج مجدد بامونس وشریک زندگی جدید خود کاملا احساس خوشبختی کند
۴- محروم ماندن فرزندان از موهبت سرپرستی مشترک ،پدر ومادرومختل شدن هویت فردی وخانوادگی آنان
۵- بروز  اختلالات عاطفی و روانی جسمانی وتربیتی از جمله احساس گناه،وسردرگمی ،اختلال درهویت،احتمال گرایش به بزه کاری و….
۶-فرزندانی که براثر طلاق پدر ومادر حامی اصلی خود را از دست میدهند بیش از دیگران در معرض خطرند زیرا فرزندان طلاق به راحتی فریب ظاهر آراسته وصحبتهای فریبنده افراد فریبکار راخورده واز طرفی  بهترین طعمه برای رسیدن سود جویان وسوداگران قاچاق مواد مخدر وسارقان ،به اهداف پلیدشان هستند
۷-در پاره ای ازموارد ورود به عرصه ناسازگاریهاورفتارهای ضد اجتماعی
۸-پرخاشگری نا سازگاری ودر نهایت فرار ازخانه وپیوستن به جرگه افراد ولگرد
۹-احتمال اعتیاد به مواد مخدر
۱۰-افت تحصیلی ،فرار از مدرسه وحتی احتمال دست زدن به خود کشی
۱۱-کاهش میل به ازدواج  دربین فرزندان طلاق در آینده
۱۲- ایجاداشکال در امر هم مانند سازی مردانه دربین فرزندان پسر درخانواده های طلاق وکاهش اتکای به نفس دربین دربین اینگونه فرزندان
۱۳-ایجاد اختلالات شخصیتی
۱۴-اهمال ومسامحه توسط  والدین در امرتعلیم وتربیت فرزندان طلاق
۱۵-عدم تصور آینده ای خوب وروشن توسط فرزندان طلاق
۱۶- از دست دادن اعتماد واطمینان نسبت به ارکان زندگی
۱۷-سوق پیدا کردن به سمت وسوی نوعی بی اعتنایی  وبی توجهی  با توجه به لمس کردن عدم توجه خانواده به  رفع مسا ئل ونیازهایشان

 

 

امر به معروف و نهی از منکر

و اذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلکهم او معذ بهم عذابا شدیدا قالو معذره الی ربکم و لعلهم یتقون

و (به یاد آوری) زمانی کـه گروهی از آنـان (بنی اسرائیل، بـه گروهی دیگر که نهی از منکر میکردند) گفتند: چرا شما قومی را موعظه میکنید که خدا هلاک کننده ی ایشان است، یا عذاب کننده ی آنان بر عذابی سخت است؟ گفتند: بـرای آنکه عذری باشد نزد پروردگارتان و شاید آنها نیز تقوا پیشه کنند. ادامه مطلب »

بروشور سلسله مراتب پیشگیری

برای مشاهده عکس در سایز بزرگ بر روی عکس کلیک کنید

نظرسنجی