Archive for آوریل, 2014

برگزاری دوره و کلاس مهارتهای زندگی با رویکرد پیشگیری ازجرم (پیشگیری رشد مدار)بامحوریت طرح امید

جلسه ای دیگر از سلسله جلسات کلاسهای آموزش خانواده (مهارتهای زندگی ) برای دانش آموزان واولیای آنان به محوریت طرح امید وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی (پیشگیری رشد مدارانه )با مربیگری عبدی مدرس کلاسهای آموزش خانواده ویکی از مربیان شیوه های ارتقاء سبک زندگی ورفتار اجتماعی وآداب شهروندی حوزه  معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمانشاه ونایب رئیس موسسه امید  کرمانشاه در دبیرستان  دخترانه زینبیه دوره اول  متوسطه منطقه کوزران سنجابی برگزار  وایشان ضمن تشریح مکانیزم عملی طرح امید(ا .اخلاق ،م .معرفت،ی .یادآوری ،د .دستگیری از دیگران) در خصوص چگونگی ایجاد مهارتهای خود کنترلی وخود مراقبتی وهمچنین علل وعلت گرایش بعضی از نوجوانان وجوانان به  پاره ای از آسیبهای اجتماعی ونقش ارزنده  همراهی وهمفکری اولیا ی خانه ومدرسه در پیشگیری از یجاد وشکل گیری آسیبهای مذکور برای حاضرین (اولیای خانه ومدرسه)به ایراد سخن پرداختند  وسپس اظهار داشتند  که ما میتوانیم باهمفکری اولیای خانه ومدرسه  وباتکیه بر مبانی اعتقادی جامعه اسلا میمان انشا ا… در جهت بازتوانی و توانمندسازی بلکه رسیدن به ظرفیت خود مهندسی و اجتهاد اجتماعی آن هم در آسانترین شیوه و کوتاه ترین زمان ممکن و با هدف شتاب بخشی حداکثری و فراهم شدن زمینه همکاری تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی در امر تعلیم وتربیت فرزندانمان همت گماریم سپس ایشان به سئوالات حاضرین در جلسه مذکور  پاسخ لازم ارائه فرمودند

 

 

 

 

برگزاری دوره و کلاس مهارتهای زندگی با رویکرد پیشگیری ازجرم (پیشگیری رشد مدار)بامحوریت طرح امید (دبیرستان حجاب کوزران)

در مورخ ۲۵/۱/۹۳ ادامه و استمرار دوره کلاسهای آموزش خانواده (مهارتهای زندگی) جهت اولیاء و دانش آموزان دوره دوم دبیرستان دخترانه منطقه کوزران ناحیه ۱ کرمانشاه در محل در محل نمازخانه آموزشگاه فوق برگزار گردید که عبدی مدرس آموزش خانواده و یکی از مربیان شیوه های ارتقاء سبک زندگی و رفتار اجتماعی و آداب شهروندیضمن تشریح مکانیزم عملی طرح امید (ا.اخلاق، م.معرفت، ی.یادآوری، د. دستگیری از دیگران) مفصل برای مخاطبان در خصوص ارتقاء تحول فردی و اجتماعی و ارتقاء کرامت انسانی و افزایش سلامت اجتماعی و ایجاد درونزای نشاط فردی، اجتماعی، اخلاقی و بهداشت روانی و عوامل حمایت کننده فردی بر اساس آموزه های دینی و … و نقش آنها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برای دانش آموزان به ایراد سخن پرداخته و سپس به سوالات آنان در این رابطه پاسخ گفتند.

 

 

 

برگزاری کلاسهای آموزش خانواده (مهارتهای زندگی)

 در مورخه ۲۰/۱/۱۳۹۳راس ساعت ۹صبح کلاس آموزش خانواده (مهارتهای زندگی ) باحضور جمع کثیری از اولیا ومدعوعین در محل آموزشگاه ایمان برگزارگردید که ابتدا خانم رستمی یکی از مربیان شیوه های ارتقاء سبک زندگی ورفتار اجتماعی وآداب شهروندی و…طرح امید ضمن تشریح طرح  مذکوربابیان انواع آسیبهای  عدیده وپیچیده فردی واجتماعی که کانونهای اخلاقی ونهادهای اجتماعی وخانواده راتهدید مینماید درخصوص نقش انسان در خودتنظیمی یامدیریت اداره وتعیین سرنوشت خویش باتوجه به آموزه های دینی برا ی حاضرین به ایراد سخن پرداختند سپس عبدی مربی  طرح امید ومدرس کلاسهای آموزش خانواده درخصوص چگونگی ارتقاءوتحول فردی  واجتماعی وانواع پیشگیری از جرم وآسیبهای اجتماعی ومهارتهای زندگی  ومکانیزم عملی طرح امید(ا .اخلاق ،م .معرفت،ی .یادآوری ،د .دستگیری از دیگران) مفصل برای مخاطبان صحبت کردند وسپس به سئوالات حاضرین در این باره پاسخ دادند ودر پایان حضار ضمن مفید برشمردن مطا لب عنوان شده  در کلاس خواستار استمرار این کلاسها گردیدند