Archive for می, 2014

برگزاری کلاسهای آموزش(مهارتهای زندگی)باهماهنگی آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه ومعاونت اجتماعی دادگستری کرمانشاه

در مورخ ۹/۲/۹۳ پیرو جلسه قبلی جلسه دیگری از سری جلسات کلاسهای آموزش خانواده (مهارتهای زندگی ) با رویکرد پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی (پیشگیری رشد مدار) با محوریت طرح امید ( طرح ارتقاء و تحول فردی و اجتماعی) با هماهنگی حوزه معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمانشاه و آموزش و پرورش کرمانشاه با حضور جمعی از اولیای دانش آموزان آموزشگاه ایمان در محل نمازخانه آموزشگاه مورد نظر با مربیگری اکبر عبدی مدرس دانشگاه و مدرس کلاسهای آموزش خانواده و خانم زیبا رستمی از مربیان طرح امید و شیوه های ارتقاء سبک زندگی و رفتار اجتماعی و آداب شهروندی حوزه معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمانشاه تشکیل گردید که ابتدا این مربیان ضمن تشکر ویژه از مدیر کل محترم آموزش وپرورش استان کرمانشاه و مدیریت و کارکنان آموزشگاه مذکور و همچنین معاونت محترم اجتماعی دادگستری استان کرمانشاه در خصوص برگزاری این کلاسها در واحدهای آموزشی جهت آگاهی بخشی به اولیاء به منظور ارتقاء و تحول فردی و اجتماعی آنان به بیان مطالب ارائه شده در سر فصل این دوره در کلاس پرداختند و در پایان به سوالات مطرح شده از سوی اولیاأ حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

 

برگزاری کلاسهای آموزش(مهارتهای زندگی)باهماهنگی انجمن حمایت از زندانیاکرمانشاه ومعاونت اجتماعی

در مورخه ۹۳/۲/۳ پیرو جلسات گذشته ، جلسه دیگری از سری جلسات کلاسهای آموزش خانواده (مهارتهای زندگی) با رویکرد پیشگییری از جرم و آسیب های اجتماعی(پیشگیری رشد مدار) با محوریت طرح امید (طرح ارتقاء و تحول فردی و اجتماعی ) با هماهنگی حوزه معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمانشاه و انجمن حمایت از زندانیان با حضور جمعی از خانواده های زندانیان در محل یکی از کلاسهای ساختمان انجمن حمایت از زندانیان با مربیگری اکبر عبدی مدرس دانشگاه و مدرس رسمی کلاسهای آموزش خانواده و یکی از مربیان شیوه های ارتقاء سبک زندگی و رفتار اجتماعی و آداب شهروندی حوزه معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمانشاه تشکیل گردید که ایشان ضمن بیان مطالب ارائه شده در سرفصل این دوره اظهار نمود که خانواده به عنوان موثرترین عامل محیطی در پرورش کودکان و نوجوانان در پیشگیری از بزهکاری آنان نقشی گسترده و تمام عیار دارد و تمام حقوق رشد مدارانه کودکان و نوجوانان در ابعاد گسترده آن مانند بعد رشدی و جامعه پذیری و کنترلی … به شکلی با خانواده ارتباط پیدا می کند و غفلت و سهل انگاری و عدم توجه به نیازهای جسمی و عاطفی و زیستی فرزندان از سوی والدین سبب به وجود آمدن مشکلات عدیده ای مانند فقر فرهنگی و اجتماعی و … در اجتماع خواهد شد لذا مسئولیت اولیاء در این زمینه بسیار خطیر و سرنوشت ساز برای آینده فرزندانشان خواهد بود و ی سپس به سوالات حاضرین در کلاس پاسخ گفتند و در پایان حاضرین ضمن تشکر از تعامل دو نهاد انجمن حمایت از زندانیان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه از جهت برگزاری اینگونه دوره ها برای ارتقاء سطح مهارتهای زندگی شهروندان خواستار تداوم آن گردید.

 

 

 

-برگزاری کلاسهای آموزش(مهارتهای زندگی)باهماهنگی هلال احمر شهرستان کرمانشاه ومعاونت اجتماعی دادگستری – خواهران

باتوجه به نامه های شماره ۶۵۱م/الف/پ مورخه۲۳/۱۱/۹۲و۳۸۶/م/الف/پ۲۸/۷/۹۲معاونت اجتماعی دادگستری کرمانشاه موضوع انجام اقدامات پیشگیرانه  غیر کیفری جرایم … ..درتاریخ ۱/۲/۱۳۹۳دوره دیگری از سلسله کلاسهای آموزش خانواده (مهارتهای زندگی  طرح امید)باهماهنگی  واحد محترم داوطلبان هلال احمر شهرستان کرمانشاه  وموسسه امید معاونت اجتماعی دادگستری کرمانشاه با حضور جمعی از اعضای هلال احمر شهر کرمانشاه ( داوطلبان)در محل یکی از کلاسهای هلال احمر شهرستان کرمانشاه  باحضور سرکار خانم زیبا رستمی یکی از مربیان دوره طرح امید برگزار گردید   ابتدا خانم رستمی ضمن تشریح عملی طرح امید(ا .اخلاق ،م .معرفت،ی .یادآوری ،د .دستگیری از دیگران)  در خصوص شیوه های ارتقاء سبک زندگی ورفتار اجتماعی وآداب شهروندی برمبنای آموزه های دینی  وآشنایی با سبک زندگی اسلامی ایرانی مفصل برای مخاطبان صحبت کردو اظهار نمودند که باتکیه تام برمبانی  اسلامی  وارزشی  وتوجه همه جانبه  بر آنها میتوان زمینه بازتوانی وتوان افزایی وتقوی فردی واجتماعی را به صورت  خود انگیخته وخودمدار در افراد رابدست آوردوبدینوسیله زمینه ارتقاء مکارم اخلاقی وسلامت اجتماعی راخصوصادر بین دانش آموزان وخانوادها که زمینه اصلی پیشگیری رشد مدار از وقوع جرم میباشند را ایجاد  نمود ….وی سپس به سئوالات حاضرین درکلاس پاسخ  گفتند ودر در پایان حاضرین ضمن تشکر از تعامل دو نهاد  هلال احمر ومعاونت اجتماعی دادگستری کرمانشاه  از جهت برگزاری اینگونه دوره ها برای ارتقاء سطح مهارتهای زندگی  شهروندان  خواستار تداوم آن گردیدند

 

 

 

 

برگزاری کلاسهای آموزش(مهارتهای زندگی)باهماهنگی هلال احمر شهرستان کرمانشاه ومعاونت اجتماعی دادگستری-برادران

 باتوجه به نامه های شماره ۶۵۱م/الف/پ مورخه۲۳/۱۱/۹۲و۳۸۶/م/الف/پ۲۸/۷/۹۲معاونت اجتماعی دادگستری کرمانشاه موضوع انجام اقدامات پیشگیرانه  غیر کیفری جرایم …  در مورخه ۱/۲/۱۳۹۳پیرو برگزاری جلسات وکلاسهای آموزش خانواده(مهارتهای زندگی)آشنایی باسبک زندگی اسلامی  ایرانی با رویکرد پیشگیری از جرم وآسیبهای اجتماعی ( یشگیری رشد مدارانه) با مربیگری اکبر عبدی مدرس دانشگاه و کلاسهای آموزش خانواده ویکی از مربیان شیوه های ارتقاء سبک زندگی ورفتار اجتماعی وآداب شهروندی حوزه  معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمانشاه در محل  یکی از کلاسهای هلال احمر شهرستان کرمانشاه که با مشارکت  حوزه معاونت اجتماعی دادگستری کرمانشاه وهمچنین جمعیت  هلال احمر شهرستان کرمانشاه باحضور جمع کثیری از شهروندان عزیز کرمانشاهی وازاعضای داوطلبان هلال احمر کرمانشاه برگزار گردید ابتدا عبدی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین به تشریح مکانیزم عملی طرح  ارتقا ء وتحول فردی واجتماعی  باشعارامید(ا .اخلاق ،م .معرفت،ی .یادآوری ،د .دستگیری از دیگران) پرداخته واین طرح راشمای نظری  ویک شیوه نامه اجرایی برای تحول افراد دانسته و شرکت مستمر در این دوره را عامل ارتقاءکرامت انسانی وافزیش سلامت جسمانی وایجاد وافزایش درون زای نشاط وبهداشت فردی واجتماعی  وسبب کاهش آسیبهای جامعه وتقویت کننده روابط میان فردی وتوسعه چشم گیر کارآمدی نهادهای اجتماعی (از خانواده تامسجد ومدرسه )وبستر افزایش مشارکتهای مردمی  در ارائه خدمات وفعالیتهای اجتماعی تلقی نموده  وخاطر نشان کردند که انسان امروز بارسیدن به توانمندی مدیریت ومهارت بهره وری از دانستنیها واطلاعات مدفن وذخیره درخود باید به ااجتهادی اجتماعی برسد تا بتواند به بهترین وجه درد خودرا درمان نماید….وی سپس به سئوالات حاضرین درکلاس پاسخ  گفتند ودر در پایان حاضرین ضمن تشکر از تعامل و همکاری ارزشمند دو نهاد  هلال احمر ومعاونت اجتماعی دادگستری  در این باره خواستار استمرار  وتداوم برگزاری این کلاسها گردیدند