Archive for آوریل, 2015

برگزاری دومین کارگاه تربیت مربی پیشگیری رشد مدار از آسیبهای اجتماعی در دادگستری کرمانشاه

دومین کارگاه تربیت مربی پیشگیری رشد مدار از آسیبهای اجتماعی در دادگستری کرمانشاهبه همت معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان  کرمانشاه جناب آقای مرادیفر راس ساعت ۸صبح مورخه ۹۴/۱/۲۷ در محل سالن جلسات شهید قدوسی   دادگستری کرمانشاه باحضور جمعی از مدرسان ومربیان آموزش خانواده برگزارگردید.دراین جلسه ابتدا آیاتی چند ازکلام ا…مجید تلاوت سپس جناب آقای مرادیفر ضمن خیرمقدم به حاضرین درجلسه کارگاه آموزشی تربیت مدرس  رشد مدار از حضورآنان دراین کارگاه تشکر واظهار داشتند که ما انسانها در مقوله پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نه تنها در درون خانواده های خود بلکه در مقابل جامعه نیز تکلیف داشته ،وانسان تربیت یافته باید برای جامعه خود الگو بوده  وهیچگاه نباید بین خانواده ومدرسه وجامعه مغایرت وتعارضی از جهت تربیت ورفتارهای بهنجار وجود داشته باشد ایشان همچنین خاطر نشان ساختن که امروز فضای بیرونی جامعه متحول شده وفضای مجازی نوعآ نا سالم است ودر گذشته اگر جوانان ونوجوانان فرصتی پیدا میکردند به مباحثات علمی می پرداختند اما متاسفانه امروزه   به علت سرگرمیهای کاذبی که فضای مجازی برای آنان ایجا نموده دیگر کمتر خبری از آن مباحث دربین جوانان ونوجوانان پیدا میشود وهمچنین  امروز به دلائل مختلف شکافی بین نسلها ایجاد گردیده که نتیجه آن خوشایند نیست وامروز علیرغم این همه اطلاعات وآگاهی متاسفانه ناسازگاریها ومشکلات بسیار است وی همچنین بیان داشتند که یک سری افرادهم درجامعه پیدا میشوند که علیرغم داشتن تحصیلات باز هم دست به یک سری اعمال ورفتار میزنند که درخورشان آنان نیست وکار با این گونه افراد به مراتب سخت تراست چون آنها خودشان را دارای آگاهی می دانند وی درخاتمه اظهار نمودند که فرهنگ ما در پیشگیری آز آسیبها باید فرهنگ حضرت  نوح (ع) باشد که آن حضرت شب وروز تلاش کردند اما هیچگاه خسته نشدند .
سپس ایشان جلسه را به مدرس مربوطه استاد جباری سپرده که سرکار خانم جباری نیز براساس سرفصلهای ارائه شده به اداره کارگاه پردختند