Archive for می, 2015

برگزاری کلاسهای آموزش مهارتهای زندگی درآموزشگاه بلا ل حبشی

ساعت ۹صبح روز یک شنبه مورخه ۱۳۹۴/۲/۶کلاس آموز ش  مهارتهای زندگی  (سبک زندگی اسلامی وایرانی ) وپیشگیری رشد مدار  از بروزآسیبهای اجتماعی درآموزشگاه موردنظر کرمانشاه با مدرسی اکبرعبدی کارشناس فرهنگی ومربی طرح امیدوهمچنین خانم زیبارستمی  مربی طرح امید ازحوزه معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه جهت جمعی از اولیای دانش آموزان آموزشگاه مذکور برگزارگردید 

 

 

برگزاری کلاس آموزش مهارتهای زندگی دردارالقرآن محله فرهنگیان فاز۲

درمورخه ۹۴/۲/۷ جلسه آموزش مهارتهای زندگی بارویکرد پیشگیری رشد مدار باهمت حوزه معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمانشاه درچارچوب سرفصلهای ارائه شده توسط مدرس مربوطه سرکار خانم زیبارستمی باحضور جمعی ازخواهران برگزارگردید

 

 

 

 

برگزاری کلاس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دردبیرستان دخترانه شهید چمران کرمانشاه

درمورخه ۱۳۹۴/۲/۱۰جلسه ای درخصوص آسیبهای اجتماعی پیش روی جوانان ونواجوانان درعصر حاضر وشناسایی آنها وچگونگی برخورد با این آسیبها راس ساعت ۸/۵صبح به همت مسئولین محترم دبیرستان مذکور وباسخنرانی جناب آقای مظفری مشاورمحترم حوزه معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه برگزارگردید که دراین جلسه ایشان به بیان مسائل مربوطه به تفصیل پرداخته وسپس به سئوالات مخاطبین  جواب داده ودرپایان ضمن رضایت مدعوین اربرگزاری این جلسه خواستار تداوم آن گردیدند

 

 

برگزاری اولین کارگاه تربیت مربی پیشگیری رشد مدار از آسیبهای اجتماعی در دادگستری کرمانشاه

اولین کارگاه تربیت مربی پیشگیری رشد مدار از آسیبهای اجتماعی در دادگستری کرمانشاهبه همت معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاهجناب آقای مرادیفر راس ساعت ۸صبح مورخه ۹۳/۱۲/۲۵ در محل سالن جلسات شهید قدوسی دادگستری کرمانشاه باحضور جمعی از مدرسان وصاحب نظران ومربیان آموزش خانواده بامدرس سرکارخانم دکترلیلاجباری برگزارگردید.که دراین جلسه ابتداآیاتی چند ازکلا م ا…مجید تلاوت وسپس ازسوی آقای دکتر کرمی مدیریت محترم پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه به حاضرین خیرمقدم گفته وبیان داشتند که روانشناسی جنایی شاخه ای از دانش روان شناسی است که به امورروحی وروانی مربوط به جرم وبزهکاری می پردازد کارروان شناسان جنایی معمولا به کاربردن روشهایی برای جلوگیری ازجنایت دوباره مجرمین باسابقه یاجنایتکاران دارای اختلال روانی است وی همچنین درادامه بیان داشتند که بدون تردیدپیشگیری از بزهکاری ووقوع جرم اولین اولویت در امرسیاست گذاری جنایی در کشور ما وتمامی کشورهای جهان بوده، ونکته اصلی در این پیشگیری در وحله نخست متوجه اطفال ونوجوانان وهمه کسانی خواهد بود که درمعرض خطر میباشند ودلیل اصلی این اولویت وضعیت ویژه وخاص دوران کودکی است.چون کودکان ونوجوانان به علت ضعف درابعاد جسمی وفکری قادر به رها ساختن خود ازشرایط خطر نیستند واین امر آنان را در اولویت اقدامات حمایتی قرارداده وبی شک آموزش مهارتهای پیشگیرانه با رویکر رشد مداری که استارت آن در حوزه معاونتهای پیشگیری ازوقوع جرم استانهای کشور زده شده است نیز در همین راستا بوده وما امیدوار هستیم که کما فی السابق در سایه حمایتهای مسئولین گرامی وهمکاری شما مربیان عزیز در رده استانهای پیشتاز کشور در این امرباشیم و…..سپس ایشان جلسه را جهت ادامه امر کارگاه آموزشی تربیت مربی برابرسرفصلهای ارائه شده ازسوی مرکز دراختیار مدرس مربوطه سرکارخانم جباری قرار دادند