دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه: پذیرای انتقادات مردم هستیم و در جهت رفع ایرادات از آن بهره می بریم
در جلسه ای که با حضور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه و ضابطین دستگاه قضائی برگزار شد مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را به عنوان خط مقدم ایجاد امنیت در جامعه معرفی کرد  و یادآور شد با وجود قلت امکانات همواره این توقع وجود داشته است که امنیت مطلوب در جامعه وجود داشته باشد و باید گفت ایجاد امنیت مطلوب در جامعه حق شهروند ایرانی است.
ایشان افزود ممکن است نارضایتی هایی وجود داشته باشد  اما با توجه به امکانات موجود و تلاش های مستمری که از سوی ضابطین در بحث ایجاد امنیت صورت می گیرد باید گفت زحمات این عزیزان قابل تقدیر است. البته در این حوزه هر تلاشی صورت گیرد در راستای وظایف قانونی و انجام مسئولیتی است که ایجاد شده است.
مدعی العموم کرمانشاه تاکید و توصیه کرد که همواره خود را در معرض انتقادات مردم و لو اگر با زبان تند بیان شود قرار دهیم و در این رهگذر بکوشیم ایراد کار را برطرف سازیم.
این مقام قضائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد از جمله بحث سرقت که به عنوان یک موضوع مهم وجود دارد افزود: هر چند آمار ها نشان از کاهش این جرم اجتماعی است اما مطلوب جامعه ما نیست و این ما را بر آن می دارد که به صورت جدی و واقعی مراقبت های لازم تا کشف عوامل اصلی انجام دهیم. و در این راستا علاوه بر ایجاد امنیت نباید اجرای عدالت را از نظر دور داشت و به کسی ظلمی صورت نگیرد.
ملکی منازعات خیابانی را از دیگر معضلات جامعه عنوان کرد و خاطر نشان ساخت برخورد جدی با منازعاه کنندگان در خیابان ها را در دستور کار قرار دهید تا این مشکل از بستر جامعه پاک شود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با توجه به انتخابات پیش رو در جامعه قانون و ولایت را در مواجهه با انتخابات فصل الخطاب دانست و یادآور شد: انتخابات منصه ی ظهور مردم سالاری دینی است  و این دو مهم یعنی اجرای قانون و گوش به فرمان فرامین رهبری در مواجهه با تمام جریانات فصل الخطاب است و اجازه نخواهیم کسی بخواهد به هر بهانه ای در جهت تضعیف این دو عمل کند .