Archive for فوریه, 2016

راهپیمایی۲۲ بهمن ماه دیده بانان مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری کرمانشاه

نشست توجیهی مسوولین پیشگیری از جرائم انتخاباتی با نمایندگان نامزدهای تائید صلاحیت شده

نشست توجیهی مسوولین پیشگیری از جرائم انتخاباتی با نمایندگان نامزدهای تائید صلاحیت شده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی .۲-بالابردن مشارکت عمومی توام با اقدامات پیشگیرانه از جرائم انتخاباتی وایجاد فضای باز رقابتی سالم .
در مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴با تلاوت آیاتی چند از کلام ا…مجید شروع و در ابتدای جلسه آقای بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن عرض خیر مقدم به حضار در جلسه و تبریک ایام ا…دهه مبارکه فجر و آغاز سی هشتمین بهار آزادی و دعوت همگان به حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن و شرکت در انتخابات مورخ هفتم اسفند ماه به بیان مطالب ذیل پرداختند: دستگاه قضایی به این امر معتقد است که پیشگیری از وقوع جرم از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار بوده و همه دستگاهها بایستی به وظایف خویش در زمینه پیشگیری از وقوع جرم عمل نمایند و دستگاه قضایی موضوع را مدیریت و هدایت می نماید و بر اساس قانون دستگاه قضایی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم وارد عمل شده و ا قدامات قانونی خویش را انجام می دهد لذا با توجه به وقایع و رویدادهای گذشته بایستی پیشگیری از وقوع جرم و بخصوص در حال حاضر پیشگیری از جرائم انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و امید به اینکه برگزاری چنین جلساتی وعمل به قانون و اقدامات پیشگیرانه انتخاباتی سالم و پرشور و عاری از هرگونه تخلف و جرائم مرتبط بر گزار نماییم .بر همین اساس قانونگذار برای برقراری نظم به جایگاه و حقوق قانونی افراد از بدو تولد تا زمان مرگ وحتی پس از آن توجه نموده است و یک مقام تقنینی چنانچه یک قانون خوب یا خدای ناخواسته قانون بد تدوین ،تصویب و وضع نماید ممکن است تا سالیان سال آثار آن باقی بماند لذا در هر قانونی که وضع می گردد اثرات آن باقی می ماند ولو اینکه آن قانون نقض هم بشود بنا براین اهمیت کار یک نماینده مجلس از کار یک نماینده قضایی یا اداری یا اجرایی به مراتب مهم تر است چراکه آثار کار یک نماینده قضایی یا اجرایی با پایان حیات وی خاتمه می یابد ولی آثار کار یک نماینده تا مدتها باقی می ماند. با این مقدمات مجددا تاکید می شود که گوش همه مسوولین نظام برای شنیدن اعتراضات قانونی باز و آماده شنیدن است لیکن در خارج از چارچوبه قانون هیچکس هیچ نوع حرکتی را که منجر به برهم زدن نظم و آرامش عمومی و عدم رعایت قانون شود نمی پذیرد برهمین اساس مجددا تاکید می گردد رعایت نظم و قانون و داشتن اخلاق انتخاباتی در کلیه مراحل انتخابات از زمان ثبت نام اولیه و احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدها ،زمان تبلیغات و روز رای گیری وحتی پس از خاتمه و اعلام نتایج انتخابات مورد تاکید همه مسوولین قضایی و اجرایی استان است و از همه عزیزان اعم از روسای ستادهای تبلیغاتی و هواداران نامزدها و خود کاندیداها انتظار می رود که در مسیر قانون گام بردارند و در روزگاری که دشمن و ایادی سرسپرده استکبار در صدد تخریب و ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند سوءاستفاده ننمایند و در کلامی کوتاه آب به آسیاب دشمن نریزیم .ضمنا آقای مرادیفر اضافه نمودند :۳۱شعبه جهت پیگیری و رسیدگی به تخلفات وجرائم انتخاباتی تعیین شده و اختصاص یافته است که انتظار می رود اخبار و اطلاعات مربوط به جرائم وتخلفات انتخاباتی را به شعب مذکور اطلاع رسانی نموده و مورد پیگیری قرار دهند .بعد از بیانات آقای مرادیفر معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم آقای ملکی بعنوان دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه مطالبی را به شرح ذیل ایراد نمودند: ابتدا ضمن عرض خیر مقدم به حضار و تبریک ایام ا…دهه فجر اضافه نمود ند که هدف و فلسفه نظام جمهوری اسلامی ایران جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و در قانون اساسی این امر بعنوان میثاق ملی ما قرار گرفته است و در حقیقت مشروعیت نظام به عزم و اراده ملی در برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور وخویش است ودر همین راستا چیزی که برای همه ما ملاک و معیار است بحث قانون مداری وعمل نمودن به قانون است همه ما دوست داریم که انتخاباتی پرشور و پر رونق داشته باشییم و خواست نظام نیز همین است لیکن این شور و هیجان و رونق می طلبد که در وحله اول خود ما مقید به قانون باشیم و همه باید تلاش کنیم که مشارکت حد اکثری در انتخابات فراهم شود فرمایش رهبر معظم انقلاب نیز همین اسجلسه در مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴با تلاوت آیاتی چند از کلام ا…مجید شروع و در ابتدای جلسه آقای بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن عرض خیر مقدم به حضار در جلسه و تبریک ایام ا…دهه مبارکه فجر و آغاز سی هشتمین بهار آزادی و دعوت همگان به حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن و شرکت در انتخابات مورخ هفتم اسفند ماه به بیان مطالب ذیل پرداختند: دستگاه قضایی به این امر معتقد است که پیشگیری از وقوع جرم از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار بوده و همه دستگاهها بایستی به وظایف خویش در زمینه پیشگیری از وقوع جرم عمل نمایند و دستگاه قضایی موضوع را مدیریت و هدایت می نماید و بر اساس قانون دستگاه قضایی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم وارد عمل شده و ا قدامات قانونی خویش را انجام می دهد لذا با توجه به وقایع و رویدادهای گذشته بایستی پیشگیری از وقوع جرم و بخصوص در حال حاضر پیشگیری از جرائم انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و امید به اینکه برگزاری چنین جلساتی وعمل به قانون و اقدامات پیشگیرانه انتخاباتی سالم و پرشور و عاری از هرگونه تخلف و جرائم مرتبط بر گزار نماییم .بر همین اساس قانونگذار برای برقراری نظم به جایگاه و حقوق قانونی افراد از بدو تولد تا زمان مرگ وحتی پس از آن توجه نموده است و یک مقام تقنینی چنانچه یک قانون خوب یا خدای ناخواسته قانون بد تدوین ،تصویب و وضع نماید ممکن است تا سالیان سال آثار آن باقی بماند لذا در هر قانونی که وضع می گردد اثرات آن باقی می ماند ولو اینکه آن قانون نقض هم بشود بنا براین اهمیت کار یک نماینده مجلس از کار یک نماینده قضایی یا اداری یا اجرایی به مراتب مهم تر است چراکه آثار کار یک نماینده قضایی یا اجرایی با پایان حیات وی خاتمه می یابد ولی آثار کار یک نماینده تا مدتها باقی می ماند. با این مقدمات مجددا تاکید می شود که گوش همه مسوولین نظام برای شنیدن اعتراضات قانونی باز و آماده شنیدن است لیکن در خارج از چارچوبه قانون هیچکس هیچ نوع حرکتی را که منجر به برهم زدن نظم و آرامش عمومی و عدم رعایت قانون شود نمی پذیرد برهمین اساس مجددا تاکید می گردد رعایت نظم و قانون و داشتن اخلاق انتخاباتی در کلیه مراحل انتخابات از زمان ثبت نام اولیه و احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدها ،زمان تبلیغات و روز رای گیری وحتی پس از خاتمه و اعلام نتایج انتخابات مورد تاکید همه مسوولین قضایی و اجرایی استان است و از همه عزیزان اعم از روسای ستادهای تبلیغاتی و هواداران نامزدها و خود کاندیداها انتظار می رود که در مسیر قانون گام بردارند و در روزگاری که دشمن و ایادی سرسپرده استکبار در صدد تخریب و ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند سوءاستفاده ننمایند و در کلامی کوتاه آب به آسیاب دشمن نریزیم .ضمنا آقای مرادیفر اضافه نمودند :۳۱شعبه جهت پیگیری و رسیدگی به تخلفات وجرائم انتخاباتی تعیین شده و اختصاص یافته است که انتظار می رود اخبار و اطلاعات مربوط به جرائم وتخلفات انتخاباتی را به شعب مذکور اطلاع رسانی نموده و مورد پیگیری قرار دهند .بعد از بیانات آقای مرادیفر معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم آقای ملکی بعنوان دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه مطالبی را به شرح ذیل ایراد نمودند: ابتدا ضمن عرض خیر مقدم به حضار و تبریک ایام ا…دهه فجر اضافه نمود ند که هدف و فلسفه نظام جمهوری اسلامی ایران جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و در قانون اساسی این امر بعنوان میثاق ملی ما قرار گرفته است و در حقیقت مشروعیت نظام به عزم و اراده ملی در برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور وخویش است ودر همین راستا چیزی که برای همه ما ملاک و معیار است بحث قانون مداری وعمل نمودن به قانون است همه ما دوست داریم که انتخاباتی پرشور و پر رونق داشته باشییم و خواست نظام نیز همین است لیکن این شور و هیجان و رونق می طلبد که در وحله اول خود ما مقید به قانون باشیم و همه باید تلاش کنیم که مشارکت حد اکثری در انتخابات فراهم شود فرمایش رهبر معظم انقلاب نیز همین است که در این راستا همه باید کمک کنیم و قدم خیر برداریم .مطلبی که همه بایستی توجه خاص به آن داشته باشیم پس از حضور حداکثری مساله حفظ امنیت و آرامش جامعه است و انتظار می رود که در مرحله اول خود کاندیدا و در مرحله بعد نماینده تام الاختیار یا مسوول ستاد تبلیغاتی بایستی مراقبت نماید که خدای ناخواسته افراد سود جو ومعاند به ستاد ها نفوذ پیدا نکنند و با تهدید ،تحریک و تخریب جامعه را به تنش و نا آرامی بکشانند و د ر چنین مواردی کاندیدای مورد نظر یا مسوول ستاد بایستی سریعا موضع عاقلانه و قانونی خویش را بیان نماید چرا که مسوولین قضایی ، نظم ، امنیت و آرامش جامعه را با هیچ قیمتی معامله نمی نمایند و همه ما می دانیم که رقابتی سالم وجود دارد که در نهایت از بین بیش از ۸۰نفر نامزد احراز صلاحیت شده ۸نفر به مجلس را پیدا خواهند نمود .و باید توجه کنیم که رقابتها در پایان تبدیل به رفاقت گردد وکسی که به مجلس راه پیدا می کند نماینده همه مردم استان است نه یک طیف و گروه خاص کسی که میخواهد به مجلس برود و قانونگذاری کند باید قانون مدار باشد و قانون گریز نباشد با توجه به همین اصل رعایت کلیه موارد قانونی در چگونگی تبلیغات میدانی ومحیطی از همه کاندیداها و نمایندگان ،روسای ستادهای انتخاباتی و هواداران آنان مورد انتظار است تاکید بربرگزاری انتخابات پرشور که مستلزم حفظ نظم و امنیت و آرامش جامعه است مساله مهمی است که همه در سایه عمل به قانون امکان پذیر است .و تاکید می کنیم که دستگاه قضایی در اجرای قانون و برخورد با متخلفان و مجرمین هیچگونه کوتاهی نخواهد نمود و با هرکس که بخواهد قانون را زیر پا بگذارد ونظم و امنیت جامعه را بر هم بزند در هر مقام و جایگاهی برخورد خواهد نمود . در پایان جلسه حضار ضمن معرفی خود ،نقطه نظرات و سوالات خود را مطرح نمودند که توسط معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاسخ لازم داده شدو جلسه با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت . ت که در این راستا همه باید کمک کنیم و قدم خیر برداریم .مطلبی که همه بایستی توجه خاص به آن داشته باشیم پس از حضور حداکثری مساله حفظ امنیت و آرامش جامعه است و انتظار می رود که در مرحله اول خود کاندیدا و در مرحله بعد نماینده تام الاختیار یا مسوول ستاد تبلیغاتی بایستی مراقبت نماید که خدای ناخواسته افراد سود جو ومعاند به ستاد ها نفوذ پیدا نکنند و با تهدید ،تحریک و تخریب جامعه را به تنش و نا آرامی بکشانند و د ر چنین مواردی کاندیدای مورد نظر یا مسوول ستاد بایستی سریعا موضع عاقلانه و قانونی خویش را بیان نماید چرا که مسوولین قضایی ، نظم ، امنیت و آرامش جامعه را با هیچ قیمتی معامله نمی نمایند و همه ما می دانیم که رقابتی سالم وجود دارد که در نهایت از بین بیش از ۸۰نفر نامزد احراز صلاحیت شده ۸نفر به مجلس را پیدا خواهند نمود .و باید توجه کنیم که رقابتها در پایان تبدیل به رفاقت گردد وکسی که به مجلس راه پیدا می کند نماینده همه مردم استان است نه یک طیف و گروه خاص کسی که میخواهد به مجلس برود و قانونگذاری کند باید قانون مدار باشد و قانون گریز نباشد با توجه به همین اصل رعایت کلیه موارد قانونی در چگونگی تبلیغات میدانی ومحیطی از همه کاندیداها و نمایندگان ،روسای ستادهای انتخاباتی و هواداران آنان مورد انتظار است تاکید بربرگزاری انتخابات پرشور که مستلزم حفظ نظم و امنیت و آرامش جامعه است مساله مهمی است که همه در سایه عمل به قانون امکان پذیر است .و تاکید می کنیم که دستگاه قضایی در اجرای قانون و برخورد با متخلفان و مجرمین هیچگونه کوتاهی نخواهد نمود و با هرکس که بخواهد قانون را زیر پا بگذارد ونظم و امنیت جامعه را بر هم بزند در هر مقام و جایگاهی برخورد خواهد نمود . در پایان جلسه حضار ضمن معرفی خود ،نقطه نظرات و سوالات خود را مطرح نمودند که توسط معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاسخ لازم داده شدو جلسه با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت .

برگزاری ۱۲کارگاه رشدمداردربهمن ماه سال جاری بااهتمام کارشناس محترممعاونت اجتماعی وژیشگیری از وقوعجرم دادگستری کرمانشاه

برگزاری ۸ کارگاه پیشگیری از طلاق در دادگستری استان کرمانشاه با اهتمام معاونت اجتماعی ویشگیری از وقوع جرم

 

پیشگیری ازوقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی با حضور دادستان ها استان کرمانشاه

جلسه مورخ ۱۰/۱۱/ ۱۳۹۴راس ساعت ۰۸:۳۰دقیقه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا…مجید در سالن جلسات دفتر رئیس کل دادگستری استان آغاز و در ابتدای این جلسه آقای رئیس کل بر عدم ورود پرسنل دادگستری در فعالیت های انتخاباتی تاکید نمودند و بر اهتمام دادستانها در خصوص پیشگیری از جرائم انتخاباتی تاکید نمودند و مقرر فرمود که تمام دادستانها گزارشات تخلفات انتخاباتی را به موقع به ستاد منعکس و درتشکیل منظم جلسات ستادها اهتمام و جرائم با تشکیل پرونده قضایی به مراجعی که در نظر گرفته شده است هدایت کنند .سپس آقای ملکی نیز بر اهتمام دادستانها ی محترم حوزه های قضایی تابعه در برخورد با جرائم و تخلفات انتخاباتی تاکید نمودند .سپس آقای مرادیفر خلاصه ای از تعداد جلسات و مصوباتی که تاکنون تشکیل شده ارائه و همچنین تاکید نمودند که تمامی دادستانهای محترم با همراهی روسای حوزه های قضایی نسبت به برگزاری منظم جلسات اقدام وگزارشات را به موقع منعکس نمایند و چنانچه موضوعی اقتضای تشکیل ستاد پیشگیری استان به شیوه منطقه ای را داشت مراتب را به این معاونت اعلام نمایند در پایان دادستانهای حوزه های قضایی گزارشاتی از عملکرد خویش را در خصوص جرائم انتخاباتی اعلام نمودند .

مصوبات جلسه :

۱٫ مصوب گردید که دادستانهای محترم در زمان تشکیل جلسات ستاد پیشگیری از جرائم وتخلفات انتخاباتی حتی المقدور از مرخصی استفاده ننمایند.

۲٫ مقرر گردید جلسه ای با حضور دادستان محترم دادسرای عمومی وانقلاب کرمانشاه ومعاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه با نماینده کاندیداها برگزارشود.

۳٫ مصوب گردید که دادستانهای محترم حوزه های قضایی تابعه در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به جرائم وتخلفات احتمالی در حوزه انتخاباتی خود اقدام نمایند .

۴٫ مقررگردید که دادستانهای حوزه تابعه نیز جلساتی با نماینده کاندیداها در حوزه های انتخاباتی تابعه برگزار نمایند .

شورای پژوهشی مشترک دادگستری و دانشگاه

جلسه با موضوع شورای پژوهشی مشترک دادگستری و دانشگاه در مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴راس ساعت ۱۲:۴۵با تلاوت آیاتی چند از کلام ا…مجید در سالن جلسات دفتر رئیس کل دادگستری استان با اهتمام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه تشکیل شد در ابتدای جلسه آقای دکتر عدالتجواه بعنوان رئیس کل دادگستری به بیان اهمیت پژوهش مشترک بین دادگستری و دانشگاه و تبیین موضوعاتی که می تواند در دستور کار پژوهشی قرار بگیرد پرداخت و با بیان اهمیت توجه همکاران قضایی به پژوهش دانشگاهی و اهتمام برای همکاری دادگستری با پژوهشگرانی که از سوی این شورا معرفی می شوند پرداخت. در این جلسه آقایان دکتر وروایی، افراسیابی ،دکتر جعفری،قاسمی و شکر بیگی از مراکز دانشگاهی مطالبی را در این زمینه بیان نمودند وهمچنین آقای دکتر صادقی از قضات تجدیدنظر مطالبی را عنوان نمودند و آقای مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه تاکید نمودند که پژوهشها بایستی بر محور معضلات و جرائم اقلیمی باشد و به جغرافیای جرم توجه لازم معطوف گردد.

دومین کارگاه تخصصی پیشگیری از تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان

دومین کارگاه تخصصی پیشگیری از تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان جهت مدیران مقاطع متوسطه کرمانشاه با مدرسی دکتر تحویلیان در تاریخ۱۵ /۱۱/۹۴ در محل ساختمان امتحانات اداره آموزش و پرورش ناحیه۲ کرمانشاه برگزار شد. دراین کارگاه درباره معرفی و رصد آخرین روند تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان و به خصوص شیشه بحث و تبادل نظر شد. در پایان دوره گواهی ضمن خدمت برای شرکت کنندگان از طرف آموزش و پرورش صادر خواهد شد.

IMG_1201 IMG_1203 IMG_1205 IMG_1212

 

 

ششمین جلسه شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی مرکز استان کرمانشاه

ششمین جلسه شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی مرکز استان کرمانشاه با حضور اعضای مربوطه و کلیه دادستان های شهرستانهای تابعه استان کرمانشاه در مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ برگزار گردید.آقای دکتر عدالتخواه پس از خوش آمد گویی به مدعوین و تبریک ایام الله دهه فجربه بیانات مقام معظم رهبری در زمینه خط نفوظ دشمن و اقداماتی که در این زمینه باید انجام شود اشاراتی نمودند.در ادامه اعلام داشتند که در جلسات تبلیغات انتخاباتی ،مباحثی که حاکی از موارد تحریک کننده “همچون اعلام تجمع در صورت تایید نشدن و…”مطرح شود برخورد قانونی صورت میگیرد.در ادامه هر کدام  از اعضای شورا به بیان نظرات خود در رابطه با اقداماتی که باید انجام شود پرداختند.

 

 

 

 

کارگاه پیشگیری از جرائم وآسیب های اجتماعی وی‍ژه روحانیون وائمه جماعات استان کرمانشاه

در ساعت ۳۰/۹ صبح مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ در سالن شهید قدوسی دادگستری کل استان کرمانشاه با تلاوت آیاتی چند از کلام وحی آغاز گردید. سپس آقای مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه ضمن عرض خیر مقدم به چگونگی تناسب بین نرخ رشد جمعیت و وقوع جرم اشاره و بیان داشت بایستی با اقدامات پیشگیرانه با وقوع جرم مقابله کرد وکشورهای پیشرفته از سال ۲۰۰۵چنین روندی را شروع کردند. وی افزود بخش عمده ای از عوامل بروز و وقوع جرم موارد تحمیلی بر روند اقتصادی و اجتماعی جامعه است مثلا تحریمهای ظالمانه و بالا رفتن نرخ دلار بر عدم باز پرداخت دیون بانکی و تامین بموقع وجوه چکهای صادره اثر گذار گردید و بسیاری از جرائم مالی به این واسطه واقع و منجر به تشکیل پرونده قضایی گردید .
مرادیفر در ادامه گفت برای پیشگیری از وقوع جرم بایستی از تمامی عرصه های موجود استفاده کرد و در این میان عرصه های تبلیغاتی بخصوص تبلیغات دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در جهت پیشگیری از وقوع جرم تمام ارکان جامعه بایستی درگیر شوند و تدبیر قوه قضائیه هم بر این است که باید از تمام ظرفیت های موجود در امر پیشگیری از وقوع جرم بهره گرفت و هر دستگاه، اداره، نهاد و سازمان اعم از دولتی یا خصوصی بایستی به وظیفه خویش در امر پیشگیری از وقوع جرم عمل نموده و ایفای وظیفه نماید تا جایی که در تمدید حکم رئیس قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم یکی از اولویتهایی بود که صراحتا و موکدا مقام معظم رهبری به آن اشاره فرمودند و تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در راستای اجرای منویات معظم له است معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اجرای طرح پیشگیری رشد مدار در عرصه آموزش و پرورش ،شامل جامعه معلمین ،محصلین و اولیاء دانش آموزان گامهای موثری را در این جهت برداشته است .
لیکن در بحث مسائل و موارد اجتماعی پیشگیری از عوامل زمینه ساز وقوع جرم،با بهره گیری از تبلیغات دینی و مذهبی و استفاده از توانمندی های مبلغین دینی و مذهبی می توان گامهای بلند تری راستا برداشت. و امید آن می رود با برگزاری چنین کارگاههایی و حسن توجه روحانیون و مبلغان مذهبی و دینی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم شاهد کاهش آمار جرائم مختلف و آسیبهای اجتماعی در جامعه باشیم.
در ادامه کارگاه آموزشی به مدرسی حجت الاسلام والمسلمین موسوی مدیر محترم حوزه های علمیه استان کرمانشاه آغاز گردید.
حجت الاسلام موسوی ضمن عرض تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع) ابتدا به نقش روحانیت بخصوص ائمه جماعت در فرهنگ سازی عمومی و ارتقاء دانش و معلومات دینی و اخلاقی آحاد جامعه پرداخت و در ادامه افزود متاسفانه کم توجهی به امر به معروف و نهی از منکر و توجه به زرق و برق دنیوی ما را از آموزه های اخلاقی و دینی دور کرده و زمانی متوجه موضوع می گردیم که خیلی دیر شده است مسائلی چون نزاعهای دسته جمعی، اعتیاد به مواد مخدر و طلاق امروزه جزء مهمترین مسائلی است که جامعه ما را به شدت آزاد می دهد در صورتیکه برای پیشگیری از هر کدام از این معضلات می تواند نقش بسزایی در سالم سازی جامعه چه از نظر فضای مجازی روحی و روانی حاکم بر جامعه ایفاء نماید و در این بین روحانیون بخصوص ائمه جماعات نقش اصلی را بعهده دارند. چرا که مردم به مبلغ در این عرصه چیست؟
۱-اول جذب و جلب عامه مردم برای شرکت در جلسات دینی و مذهبی متشکله در مساجد و تکایا
۲-توجه به دغدغه های اصلی جامعه زمینه های دینی، اخلاقی، آسیبهای اجتماعی و جرائم موجود در جامعه
۳-بروز بودن یعنی بهره گیری از تمام امکانات و تجهیزات روز و آگاه بودن به آخرین آمار و اطلاعات و وضعیت حال جامعه و دنیا
۴-شناسایی روشها و حیله های دشمنان در جهت به انحطاط کشاندن خانواده و جامعه
۵-برقراری رابطه دوسویه دوستی، احترام متقابل و جلب اعتماد مخاطبان
۶-ارائه مشاوره، راه کار و کمک در حل مسائل و مشکلات مبتلا به اجتماعی منجر به بروز آسیب یا وقوع جرم
وی در ادامه به بیان راه و روشهای عملی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی طلاق و اعتیاد پرداخت و بیان داشت اگر به هنگام تصمیم برای انتخاب همسر در همان مراحل آغازین ملاکها و معیارهای هم کفو بودن هر یک از زوجین مدنظر قرار گیرد و به فرهنگ و نوع تربیت و نگرش خانوادگی طرف مقابل و همخوانی اخلاق و رفتار خانوادگی دو طرف توجه خاصی صورت پذیرد و تحقیق و شناخت فرد و خانواده وی قبل از ازدواج صورت پذیرد و اصل احترام متقابل و گذشت و عمل به آموزه های دینی و شرعی بر زندگی حاکم شود دیگر جایی برای عدم تفاهم، اختلاف و طلاق باقی نمی ماند.
ایشان در رابطه با پیشگیری از نزاع نیز بیان داشت باید همگان را به گون های تربیت و رعایت اخلاق رفتار دینی اسلامی تشویق و ترغیب کرد که گذشت و احترام سرلوحه رفتار قرار گیرد و این موضوع بایستی از سنین طفولیت در ذهن مخاطبین و افراد جامعه نهادینه گردد احترام و اعتماد به قانون بایستی به عنوان یک اصل مورد توجه همگان قرار گیرد و اگر قرار باشد هرکسی خود اقدام به واخواهی حق و حقوق خویش نماید دیگر حاکمیت قانون معنایی ندارد و هرج و مرج حاکم می گردد.
در ادامه وی به ارائه راهکارها و روشهای اجرایی ایجاد تعامل بهینه روحانیون با مردم پرداخت و کارگاه بصورت باز و پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر دو سویه و چند جانبه ادامه و راه و روشهای نوین و بهینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و وقوع جرم مورد مباحثه و در نهایت جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

 

IMG_0125 IMG_0121