Archive for ژانویه, 2017

اگر پیشگیری در چارچوب باورهای دینی وانسانی وفرهنگی وعادات ورسوم هر جامعه همگانی شود ما شاهد کاهش روز افزون آسیب های اجتماعی خواهیم بودذهن معلمان و فرهنگیان باید به این مهم سوق داده شود

 کارگاه آموزشی طرح نماد در خانه معلم آموزش وپرورش

در ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا…مجید در سالن جلسات قرائت گردید سپس سرود ملی جمهوری اسلامی پخش شد سپس مجری برنامه ضمن عرض خیر مقدم به حضار ومدعوین از تهران وعرض تسلیت بمناسبت ارتحال آیت ا…رفسنجانی از آقای بهمن مرادیفر بعنوان معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری تقاضا نمودند که به جایگاه تشریف بیاورند

ایشان نیز ضمن عرض خیر مقدم به حضار واساتید معززاز تهران بیان نمودند که  تلاش دست اندرکاران این طرح نماد وپیگیری این طرح خالی از اجر نیست  ونقش اساسی در تربیت دینی واسلامی دارد در ادامه ایام رحلت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س)را به حضار تسلیت واعلام نمود که هر کس در راه آن بانوی بزرگوار قدم بردارد بهشت بر او واجب می شود .سپس در ادامه به بیان فضائل اخلاقی ائمه اطهار پرداخت .

ایشان مراقبت را اساسی ترین رکن فرهنگی –دینی دانستند وخداوند متعال خود رقیب ونعم رقیب می باشد که لفظ مراقبت از همین رقیب بودن خداوند استخراج شده است ودر زندگی امروزه ما اصطلاح  رقیب ومراقبت ومحافظت از اهمیت بسزایی برخوردار است.وکسانی هم که در این مسیر مراقبتی هستند ودر نظام مراقبتی گام بر می دارند نقش سازنده ای در به سرانجام رسانیدن این رسالت خطیر دارند.چهار رکن اساسی در بحث عرفان وجود دارد که از جمله آنها رکن مراقبت از نفس است تا به هر سویی کشانده نشود .هنجار شکنی در جامعه ابتدا بصورت انحراف اجتماعی نمود پیدا می کند که در بادی امر از اهمیت چندانی برخوردار نیست اما همینکه ادامه پیدا کند شدیدتر شده وتبدیل به جرم می شود که منجر به شکستن خط قرمزها شده وآسیب های اجتماعی به تبع جرم شیوع می یابند چون اصلاح فرد مجرم کاری بس دشوار می باشد این آسیب ها به شکل های طلاق،بیکاری و…ظاهر می شود ما باید ابتدا به فکر متوقف نمودن این آسیب ها باشیم وسپس به اصلاح جامعه بپردازیم.لذا ابتدا باید عملکرد جامعه در خصوص مقابله با آسیب ها بررسی شود .وسپس جامعه به صف آرایی ومقابله در برابر این آسیب ها کشانده شود در جوامع اسلامی بحث امر به معروف ونهی از منکر نقش بسزایی در این صف آرایی ومقابله دارد لذا در عرصه آموزش وپرورش که رکن رکین واساسی جامعه است وغفلت در آن باعث می شود که سایر ارکان جامعه دچار مشکل شود لذا از آموزش وپرورش بعنوان خشت اول تعبیر می شود .در نتیجه ما باید نگذاریم دانش آموز منحرف شود وسپس دنبال درمان باشیم .چراکه اگر دانش آموز با محیط گناه وبزه آشنا شد دیگر اصلاح وی به مراتب سخت تر از پیشگیری از آشنایی وی با اماکن آلوده می باشد دستیابی به این مهم جز با مدیریت صحیح محیط فیزیکی واجتماعی وروحی روانی امکان پذیر نیست .در همین راستا ما نباید از نقش خانواده غافل شویم چراکه دانش آموز از بستر خانواده برخاسته است وآموزش و پرورش روحی  دانش آموزلازم است  با رفتار خانواده تطابق داشته باشد .لذا کاری که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد پیشگیری اولیه در تمام سطوح جامعه می باشد اگر دانش آموز به علت های متنوع به سوی افراد بزهکار ونابهنجار جامعه کشانده شوند ومرتکب جرم شوند واحیانا پای آنها به زندان باز شود لذا اصلاح آنها بسیار سخت ودشوار می شود.لذا در راستای اجرای این طرح با همکاری آقای عبدی که هم سابقا در آموزش وپرورش فعالیت داشته اند وهم اکنون نیزدر معاونت اجتماعی وپیشگیری زحمات بسیاری را تقبل نموده اند توانسته ایم به یک هدف بزرگ برسیم وآن اینست که ذهن معلمان به سمت وسوی پیشگیری سوق داده شده است وامر پیشگیری دغدغه ای شود برای مدیران وبه تبع آن دانش آموزان نیز با مفاهیم پیشگیری هم آشنا می شوند ودر ذهن آنها نهادینه می شود واگر این مفاهیم پیشگیری در دوران متوسطه هم تداوم یابد ماشاهد به ثمر رسیدن آن در دوران دانشگاه می باشیم .لذا باید در چارچوب باورهای اخلاقی ودینی دانش آموزان برنامه ریزی شود .امر پیشگیری در تمام دنیا وجود دارد ودر هر منطقه به تناسب نژاد، ،فرهنگ،باورهای آنها وسایر مولفه های دیگر این مهم به اجرا گزارده می شود لذادرست است که مسولیت جمعی فرد بزهکار منتفی شده وهر کس مسوول اعمال خود است وبحت مسولیت شخصی پذیرفته شده است اما همین مسولیت شخصی دارای تبعات جمعی به مراتب بیشتری از مسولیت جمعی می باشد بطور مثال وقتی فردی بعلت ارتکاب جرم به زندان می افتد تبعات آن جمعی میشود وبه جامعه سرایت می کند وخانواده وی در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار گرفته وبه جامعه هم رخنه می کند .لذا اگر پیشگیری در چارچوب باورهای دینی وانسانی وفرهنگی وعادات ورسوم هر جامعه همگانی شود ما شاهد کاهش روز افزون آسیب های اجتماعی خواهیم بود طبق آمار ارائه شده هر زندانی حدود نیم میلیون تومان هزینه دارد واگر این هزینه در سایر قسمت ها کارپردازی  شود این خود باعث کاهش آسیب می گردد.اگر پیشگیری به تعویق نیفتد واز روز اول مدرسه با دانش آموز عجین شود خود باعث پیشرفت جامعه می شود .

لذا باید بعد فرهنگی در این زمینه تقویت شود چرا که امنیت پایدار  در کشورهای پیشرفته دنیا معلول امنیت فرهنگی است وهمین امر باعث می شود که افراد  جامعه به هنجارها وارزشهای جامعه پایبند باشند نمود عملی این پیشزفت فرهنگی تاب آوری در برابر انواع خشونت در جامعه است که منبعث از آموزه های دینی میباشد ودر سیره عملی ائمه اطهار هم وجود دارد تاجائیکه لقب امام هفتم امام موسی بن جعفر کاظم الغیظ یعنی فروبرنده خشم می باشد .این فرهنگ کنترل خشم اگر در ذهن دانش آموزان ما نهادینه شود ما شاهد مهار بسیاری از آسیب های جامعه در آینده نه چندان دور می باشیم.آقای مرادیفر در پایان از زحمات آقای محبی بعنوان مدیرکل آموزش وپرورش که پیش قراول وپیش کسوت در امر پیشگیری بوده وهست تقدروتشکر نمودند.

سپس دکتر محبی مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه ضمن عرض خیر مقدم به حضار ادامه دادند که یکی از دغدغه های کشورهای دنیا مراقبت از نسل آینده ساز دانش آموزان است واین مهم خاص ایران نسیت وهمه کشورهای دنیا برای حل این معضل برنامه هایی دارند وهزینه هایی تقبل می نمایند تا بتوانند تا حدودی آسیبها را مهار نمایند .هر چه در دنیا پیشرفت زیاد شود وتکنولوژی جدید بیاید  نوع آسیب هم عوض می شود لذا ورود تکنولوژی از طرفی خوب است اما مشکلات وآسیب های خودش را هم به دنبال دارد در سایر علوم هم همینطور است مثلا در دانش پزشکی که از سویی باعث کشف درمان بیماری ها می شود واز سویی نوع جدیدی از انواع امراض که درمان آنها ناشناخته است بوجود آمده  است.لذا آسیب ها هم بروز می شوند وشکل وروش آنها تغییر می یابد  لذا شیوه مقابله با آنها وپیشگیری باید متناسب با نوع آسیب باشد.بطور مثال در بحث مواد مخدر ابتدا انواع آنها محدود به چند نوع می شد اما امروزه علی رغم تبلیغات ونوشتن کتابها انواع جدیدی از مواد مخدر شیوع پیدا نموده که شامل انواع قرص،شربت،شیشه و…می باشد .جالب توجه اینکه این نوع مواد در مکانهای علمی ساخته می شوند لذا صرف پیشرفت مانع آسیب نمی شود بعلاوه در بحث قاچاق مواد مخدر یکسری سود می برند باتوجه به اینکه ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد واز سوی افغانستان که بیشترین تولید مواد مخدر را دارد ازکشور ایران در انتقال مواد از افغانستان استفاده می نماید  .وهمین معضل نیز به جای خود صرف هزینه های هنگفت را برای مقابله با این آسیب اساسی بدنبال دارد .از سوی دیگر وجود شبکه های مجازی که دستاورد تکنولوژی دنیای جدید هستند ودنیا را به یک دهکده جهانی تبدیل نموده است وهر کس می تواند با کمترین زمان ارتباط برقرار نماید یک آسیب اجتماعی بوجود آورده که اگر نسل کودک ونوجوان با تبعات سوء این آسیب آشنا نشوند ودر مسیر صحیح هدایت نشوند برای درمان با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.لذا اگر فرهنگ استفاده از تکنواوژی آموزش داده شود فی النفسه تکنولوژی مذموم نیست.عدم اشنایی با فرهنگ تکنولوژی در کشورهای جهان سوم باعث شده است که مثلا در استفاده از ماهواره حداکثر استفادههای بی فایده  می شود لذا استفاده از شبکه های اجتماعی اگر هدفمند نشود آسیب های جبران ناپذیری بر قشر دانش آموز می گذارد بعنوان مثال عینی در خودکشی احدی از دانش آموزن سطح شهر هنگامی که وصیت نامه او مورد مطالعه اینجانب قرار گرفت اصطلاحات بکار رفته منبعث از شبکه های اجتماعی بود .لذا این مسائل ومشکلات حاصل از تکنولوزی می طلبد که نظام مراقبت باشد ومتولی این مراقبت در بدو امر آموزش وپرورش است چراکه در درون خود هم مربی دارد هم مشاور هم روانشناس .واین مهم حاصل نمی شود مگر با دلسوزی یعنی معلم ما نگویید که وظیفه من فقط تدریس است وبس در کنار آموزش بایدبه صبغه پرورش بیشتر توجه شود تا دانش آموز بتواند مشکلات وبحران های پیش رو را به مشاور بگویید ودر این صورت پیشگیری واصلاح راحت تر انجام می گیرد.متاسفانه اولیا دانش آموزان نیز بیشتر به جنبه آموزشی توجه دارند غافل از اینکه ارزش آموزش وقتی نمود پیدا می کند که در محیطی امن وخالی از استرس وآسیب اجتماعی به منصه ظهور برسد.در نهایت مساله اصلی پرورش وهدایت وسالم ماندن دانش آموزان از لحاظ جسمی وذهنی وروانی است.که باید مد نظر مسولان قرار بگیرد.مقاطع آسیب پذیر دانش آموزان از دوم وسوم راهنمایی تا اول ودوم دبیرستان ادامه دارد که اگر بتوانیم آنها را از این برهه بحرانی عبور دهیم توانسته ایم تا حدود بسیار زیادی آنها رااز آسیب اجتماعی دور نماییم  .جناب محبی عرایض خود را ضمن تشکر مجدد از حضار وبا اظهار امیدواری از اینکه این قبیل جلسات دستاوردی داشته باشد به پایان رسانید.

سرکار خانم موسی زاده بعنوان عضور هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)دیگر سخنران این جلسه عرایض خود را ضمن عرض سلام وخوشامدگویی به حضار وبا سلام وصلاوات بر محمد وآل محمد وسلامتی امام عصر آغاز نمودند ایشان ادامه دادند که در وهله اول اجرای طرح نماد به خود مردم جامعه بر میگردد وهیچ کشوری رشد به معنای واقعی نداشته مگر اینکه سیستم آموزش آن رشد داشته باشد لذا این ایده وقتی می تواند مشکل گشا باشد که در سیستم اموزش وپرورش بیشتر به امر پرورش پرداخته شود وبه مسائل مربوط به روح واعتماد به نفس کمتر توجه می شود این معضل اساسی مدارس سطح کشوراست که معلمان ما هر سال مطالب تکراری را بیان می نمایند وبعد امتحان می گیرند لذا اگر اعتماد به نفس در دانش آموز نباشد وبه خاطر یک نمره شخصیت وی جلوی جمع تخریب شود این دانش آموز در آیند نمی تواند بعنوان شخصیتی مهم وکارساز ایفای نقش نماید هم اکنون مشکلات وآسیب های اجتماعی زیادی که در شخصیت ما بوجود آمده ناشی از سیستم غلط گذشته بوده که نمی شود درمان شود اکثر آسیب های اجتماعی مثل عدم رشد فرهنگی،هنجارشکنی،ترس از حقیقت گویی و…ناشی از ضعف اعتماد به نفس است این خود ابتدا بصورت مساله در می آید وبعد مشکل ساز می شود وسپس نظام اجتماع را آسیب پذیر می نماید .تحقیقات نشان می دهد که گرایش به مواد مخدر به خاطر کاستن از فشار امتحانات می باشد که این احساس کاذب از مصرف مواد که ممکن است از سوی بچه همسایه ما تعریف شود بچه ما را هم دچار مصرف مواد کند متاسفانه این سیستم غلط در آزمون باعث شده که کسانی که حائز رتبه های برتر کنکور بوده اند به سمت وسوی مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کنند لذا از کنار این مسائل نباید آسان گذشت چون در فردای قیامت ما باید پاسخگوباشیم نباید کم کاری وبی توجهی به امر پرورش را با فشار مشکلات اقتصادی توجیه کنیم لذا ما همگی مسوول اعمال خود هستیم ومورد بازخواست قرارمیگیریم در کشورهای غربی بیشتر در زمینه ادبیات،هنروتربیت بدنی تاکید وتمرکز وجود دارد وانسان سازی محور فعالیت ومعیار ارزش گذاری می باشد .اما در اکثر کشورهای جهان سوم بعلت فشار ناشی از امتحانات ماشاهد افزایش روزافزون افسردگی اختلالات شدید رفتاری وجسمی در قشر دانش آموزان می باشیم که این اختلالات تبدیل به اختلالات اظطرابی شده وجهت کاهش آن رو به سوی مصرف مواد مخدر می آورند.ما باید طوری برنامه ریزی کنیم که دانش آموز در هر زمینه ای که استعداد وعلاقه دارد فعالیت کند نه اینکه بعلت تحکم واجبار دچار سوء مصرف مواد مخدر ودیگر آسیب های اجتماعی شوند .طرح های زیادی جهت حل این تعارضات طراحی وبه مرحله اجرا درآمده اما چون اکثر طرحها بومی سازی نشده ومحصول کشورهای غربی می باشند لذا نتایج مطلوب بدست نیامده است.در این طرحها که طرج جامع وکاملی نمی باشند خود دانش آموز محور مطالعه وبررسی قرار گرفته در حالیکه طرحی موفق است که بستر دانش آموز جامعه وخانواده هم مورد بررسی ودقت نظر قرار گیرد نهایتا طرح نماد مطرح گردید که با همکاری ۹سازمان دیگر تا حدودی نواقص طرحهای گذشته را برطرف نموده وشامل چهار تیم ۱-آموزش زیر نظر وزارت علوم وتحقیقات ۲-غربالگری زیر نظر وزارت بهداشت ۳-حمایت روانی واجتماعی ۴-خدمات مبتنی بر آی تی (تولید محتوای علمی برای دانش آموز)وهر مهارت نیز در چهار بسته محتوایی ارائه شده است ایشان در ادامه مباحث به تشریح کارگاههای آموزشی ونحوه ارائه آنها پرداخت وجلسه با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد به پایان رسید.

 

 

 

 

مصاحبه آقای مرادیفر معاون اجتماعی دادگستری کرمانشاه با ماهنامه سلامت کرمانشاه

جرم شناسان و جامعه شناسان متفق القول بر ضرورت و اهمیت پیشگیری در وقوع جرم و آسیب های اجتماعی اذعان دارند.بر این اساس سیستم قضایی ایران نیز هم سو با سایر کشور های پیشرفته قوانینی را وضع و اجرا می نماید که بر اولویت بحث پیشگیری تاکید دارد.

در این راستا معاونتی در قوه قضاییه بوجود آمد بنام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم که متولی امر پیشگیری در سیستم قضایی ایران گردید.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه به مدیریت بهمن مرادیفر و با بهره مندی از دانش نیروهای جوان توانسته وحدت رویه و عملکرد مناسبی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم استان داشته باشد.

همزمان با پنجمین سال تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفتگویی داشتیم با بهمن مرادیفر، وی ضمن اشاره به تاریخچه پیشگیری در سیستم قضایی ایران و جهان بر ضرورت توجه به پیشگیری و نقش آن در کاهش وقوع جرم و نیز برنامه هاو عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود پرداختند.معاونت اجتماعی دادگستری کرمانشاه ضمن تشریح انواع پیشگیری و لزوم توجه به مباحثی چون خشونت و حاشیه نشینی به موانع پیش روی اشاره نمودند.

در ادامه بخش نخست این گفتگو را مرور می کنیم.

ضرورت پرداختن به مبحث پیشگیری:

در دنیای امروز بحث پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی یک ضرورت است . در کشورهای پیشرفته خصوصا ، بخوبی دریافته شد که نمی توان با واکنش مقابله ای ( مجازات ) بازدارندگی لازم از ارتکاب جرم بعمل آورد . مضافا اینکه برخورد مقابله ای برای جامعه هزینه آور است هزینه دستگاه پلیس ، دستگاه قضایی ، هزینه هایی که مجازات یک مجرم بر سازمان زندان ها تحمیل می کند وهزینه هایی که ازسوی خانواده زندانی مستقیم وغیر مستقیم بر جامعه تحمیل می گردد . بعلاوه جبران اثرات جرم میسر نیست ویا کامل صورت نمی گیرد . از طرفی رشد جرایم به حدی بود که از رشد جمعیت پیشی می گرفت وبنوعی عدم تعادل  بین رشد جرایم ایجاد شد.

اینگونه بود که از سال ۲۰۰۳میلادی کشورهای پیشرفته به سوی پیشگیری گرایش پیدا نمودند که اقدامات عمل وتوفیقات شایان توجه داشته اند.

تاریخچه آن در ایران:

درکشور ما اگر چه در بعد تاسیس نظام جمهوری اسلامی اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم تعریف کرده لاکن درراستای این اقدام عملا نهادی تشکیل نشده بود. پیشگیری درظرف این سال ها به شکل پراکنده ومخروج با اقداماتی فرهنگی بیشتر از سوی ارگان های متصدی امور فرهنگی انجام می شد ، لاکن اقدامات همان سازمان ها بدون انکه تولیت واحد ومستقلی داشته باشد بدون برنامه علمی منسجم و هدفمندی در نظر گرفته شده باشد وافی به مقصود نبود دلیل این مدعا بالا رفتن نرخ جرایم بود اگر چه درقوه قضاییه درزیر مجموعه دادستانی کل کشور و

تبعه آن دادستان ها معاونتی درامورپیشگیری از وقوع جرم فعالیت می کرد .اما این مقدار کافی نبود.

همین ضرورت ها سبب شد که درسال ۸۹ یکی از برنامه های ریاست محترم قوه قضا ئیه بحث پیشگیری از وقوع جرم باشد دراین راستا به منظور ساماندهی این امور معاونتی با نام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاسیس گردید واینک که قریب به ۷ سال ازتشکیل آن می گذرد اقدامات متعددی انجام شده است لاکن هنوز موانع راه زیاد است .

امروزه پیشگیری درکنار ضرورت قانونی به شکل یک ضرورت شرعی هم مدنظر است .

هم آموزه های شرعی همواره موکدا بر پیشگیری ازگناه که در واقع دایره اش حتی وسیع تر از جرم است نظر داشته و هم در کلام معصوم آمده است که ((در هم وقایت خیرمن قنطارعلاج )).

 در فرمان مقام معظم رهبری و تجدید مسئولیت رئیس قوه قضائیه  از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید شایان توجهی برای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت برهمین مبنا امروز اگر بخواهیم حیطه کاراین معاونت را تشریح کنیم باید گفت اتفاق وجرمی نیست که این معاونت ضرورت مداخله درپیشگیری از آن را برای خودش احساس نکند . اما اهتمام برهمه امور نیزکار دشواری است. درتاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴ قانون مربوط به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که بایستی با دخالت سران قوا انجام بگیرد تصویب شده است که ،حدود ۲۲ سازمان ونهاد بایستی درکار پیشگیری مداخله مستقیم داشته و هرنهاد و سازمانی می بایست دردرون خویش اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

انواع پیشگیری:

پیشگیری امروزه در سه غالب مطرح است:پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار که هدف ازآن برهم زدن صحنه های ارتکاب جرم است بر هم زدن محیطی است که متهم نوعا دران فضا ها مرتکب جرم می شود، گاهی با ناامن سازی فضای ارتکاب جرم ممکن است بزهکار بدنبال این باشد که جرم را درجایی دیگر انجام دهد اماگاهی پیش می آید که تغییر مکان جرم میسر نیست وعملا پیشگیری انجام می شود . مقدم براین پیشگیری ، پیشگیری اجتماعی است که درتمام جلوه های اجتماعی وفرهنگی انعکاس دارد .که یکی ازجلوه های آن پیشگیری “رشد مدار”است یعنی آموزش پیشگیری وقوع جرم از دبستان تا مراحل عالی دانشگاه و افزون برآن پیشگیری قضایی است که قضات با بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس با بهره گیری از تاسیساتی چون آزادی مشروط وتعلیق مجازات سعی درآن دارند تا افراد که مرتکب جرایم خرد می شوند وبعضا از شخصیتی سالم برخورد دار بوده لاکن بر حسب اتفاق مرتکب جرم شده اند راهی زندان نشوند وبر چسب مجرمیت برپیشانی خود نبیند و فرصتی دوباره داده شود تا شخصیت اجتماعی وسلامت جسمی و روحی خودشان را به اثبات برسانند.

……………………..

بخش دوم:

عملکرد این معاونت در کرمانشاه:

دراستان کرمانشاه طی سال های اخیر برنامه های پیشگیری متعددی انجام شده است که شرح آنها دراین مجال نمی گنجد لاکن می توان به برخی از آنها اشاره کرد.

پیشگیری رشد مدارانه که با اهتمام اداره کل آموزش و پرورش ومدیر کل خوش فکر آن جناب دکتر محبی توانستیم درسال گذشته توفیق حاصل نماییم که مقام اول کشوری را بدست آوریم ، لحاظ مجازات های  جایگزین که مستقیم با اهتمام دکتر عدالتخواه انجام شده بیش از یکصد هزار ساعت انجام خدمات عام المنفه به عنوان جایگزین حبس لحاظ شده که امروز ه چهره هایی که می بایست درپشت میله های زندان درحسرت آزادی می بودند و خانواده هایی که بایستی انتظار بازگشت زندان را می کشیدند وای بسا همنشینی با زندانیانی که مرتکب جرایم خشن شده اند این ها را به سمتی می کشاندکه درآتیه مرتکب جرایم مختصری قرار گیرند درسایه سارمجازات جایگزین در کنار خانواده هم تنبیه قانونی انجام شده هم خانواده ازتبعات جرم آسیب ندیده و هم اجتماع به هدف نهایی از مجازات که همان اصلاح مجرمین است رسیده است هم ضرر افراد بزه دیده جبران شده وحتی گاهی زمینه اشتغال این افراد درادارات بعمل آمده است . کسی که بایستی زندان می رفت ازخود چنان حسن سلوکی نشان داده که سبب ترغیب ادارات شده که او را دائمی به کار گیرند.

دربخش پایش تصویری ونظارت الکترونیکی که درکاهش سرقت خودرو موثر بوده یکی از برنامه هایی است که معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه ورود کرده دربخش نظم دهی به شبگردها برای کاهش سرقت در بحث شناسایی واولویت بندی نقاط حادثه خیز در تصادفات رانندگی که بااهتمام پلیس راهور وپلیس راه استان شناسایی و اولویت بندی شده است.

در بحث حاشیه نشینی اصلاح بافت های ناکارآمد ورود نموده ایم ،درمباحث پیشگیری از خشونت طلاق وچالش های اجتماعی برنامه های مرتبی درحال اجرا است واین ها گوشه ای از خدمات دادگستری است لاکن پیشگیری نه محدود به دادگستری است ونه انجام آن از عهده دادگستری بر می آید ما باید در بخش های گوناگون از جمله صنعت ،بهداشت غذا اقدامات پیشگیرانه انجام بدهیم تا جامعه از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشد این امر میسر نمی شود مگر با اهتمام فرد فرد جامعه ومسئولین امر درتمام ادرات هر کسی بایستی در جای خود در درون مجموعه خود اگردرتوانش است حتی بیرون از مجموعه خود اقدامات پیشگیرانه انجام دهدتاجرایم کاهش پیدا کند.

درایران آمار جرایم را می توان بعلت واقع شدن در مسیر ترانزیت مواد مخدر که بخش عمده و نیمی از زندانیان ما را تشکیل می دهد بالا رفته از طرفی در سال های اخیر فضای مجازی و جرایم مربوط به آن وناکافی بودن شیوه های ورود به دنیای مجازی را فراهم می سازد موضوعی است که جرایم این وادی را به سایر جرایم اضافه کرده اگربدنبال برخورد پلیسی و قضایی باشیم هزینه برای جامعه ودولت زیاد می شود.

هریک از افراد جامعه باید بگونه ای انگ مجرمیت را احساس کنند وچه بسا از اجتماعی شدن  خویش فاصله بگیرد از طرفی جامعه باید بودجه مصروف سازندگی را مصروف اقدات پلیسی وقضایی برای باز دارندگی از جرم نماید . انتظار می رود به تناسب بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ جامعه اقدامات مجرمانه تقلیل پیدا کند

گریزگاه قانونی بسته شود ونوع جرم برای مجرمین هزینه بردار شود واز طرفی هرنهاد وسازمان خودرامسئول پیشگیری از وقوع جرم بداند دستگاه قضایی صرفا وظیفه مدیریت از وقوع جرم رادارد نه انجام امور پیشگیری.

موانع و مشکلات پیش روی:

از موانع عمده یکی این است که آن زمانت اجرای برخورد با سازمان هایی که کار پیشگیری را معطل می گذراند به نحوه کامل در قانون مربوط به تشکیل شورای عالی پیشگیری گنجانده نشده است برای رسیدن به سطح ایده ال هرسازمانی سر فصل بودجه جزایی داشته باشد که با مدیریت معاونت پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری مصرف کند وضمانت اجرای جدی در رابطه با کسانی باشد که مصامحه به خرج  می دهند .دیگر از موانع پیشگیری هنوز برای جا انداختن این نهاد ما با مشکلاتی مواجه هستیم شاید کم نباشد افرادی که یا بی خبرند یا بروظایف معاونت آشنایی پیدا نکرده اند از طرفی خود پیشگیری هزینه بردار است آنهم هزینه کلان لذا ازمحل سرریز اعتبارات دیگر نمی توان ان پیگیری که لازم است انجام داد.

برخی مشکلات است بایستی پیگیری به شکل یک باور در بیاید آنوقت هم در مجلس برای تصویب بودجه هم در قوای اجرایی برای انجام عمل نه تنها با مانع تراشی مواجه نباشیم بلکه با استقبال مواجه شویم.

خشونت عامل بخش مهمی از جرایم:

امروزه خشونت را می توان بعداز سرقت ومواد مخدر سومین فراوانی جرم در کشور تشکیل می دهد جلوه های ارتکاب جرم خشونت در قالب ایراد ضرب وجرح عمدی تهدید به ضررهای جانی ، مالی وشرفی ، توهین و حتی به عنوان پایه طلاق مطرح است اگر جامعه بتواند مهارت کنترل خشم را درخویش ایجاد بکند وازاقدامات خشونت آمیز جلوگیری کند۲۰دصد جرایم را کاهش داده ایم .یکی از جلوه های بروز خشونت درفرهنگ رانندگی و ترافیکی ما جاری است لذا با یک حرکت کوچک راننده ای که ناخود آگاه توقف نموده ، سرعتش کم است یا مقداری بالاست احیانا انحراف مسیر ناگهانی داشته است بلافاصله می بینیم هشدار به آن راننده خاطی به شکل محترمانه انجام نمی گیرد بعضا رانندگانی که از این حرکت ناراحتند با انجام بوق های ممتد ، توهین ، پرخاش کردن که هریک از این ها برای مرتکب مجرمیت دارد بجای حرکت اصلاحی سبب برانگیختگی راننده متخلف می شود که دیدگاه شرعی قبیح است این رفتارها سبب می شود که گاهی یک تخلف رانندگی منجر به تخریب ، توهین ، ضد وخورد وحتی قتل بگردد و درآخر سریک دنیا ندامت در پس حرکت است.

ارگان های فرهنگی چون صدا وسیما ، پلیس ، دانشگاه باید پای کار بیایند ونباید درخیابان های ما چنین اتفاقات نامیمون بخاطر تخلف بعضا جزئی یک راننده شکل  بگیرد. سازمان تاکسیرانی دراین زمینه می تواند موثر باشد با کلاس آموزش نشان دادن سرگذشت کسانی که از یک برخورد جزئی تا مرحله قتل وقصاص پیش رفته اند وخود ، خانواده و طرف مقابل را به نیستی برده اند می تواند باز دارنده باشد.

کارجامعه بر روی این محور کم بوده است مهار وکنترل آن هزینه مادی ندارد نیازمند اهتمام فرهنگی است ما بجای گذشت ،کنترل خشم ،تذکر صحیح اصلاح گرایانه نبایستی بر رفتار پرخاشگرایانه روی بیاوریم که ندامتی مادام العمر باقی بگذارد .

تا برسد به این که خشونت را در خانواده ، محیط کارودیگر عرصه های اجتماع مهار کنیم .چه چیزی باعث شده است که اینقدر به یکباره برآشوبیم درحالی که در پشت سرمان ذخایر معنوی آموزه های دینی بر مهار خشونت تاکید دارد.

معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه درقالب طرح امید برنامه های متعددی درسازمان زندان ها ، آموزش و پرورش  وبسیار از ادارات انجام داده واین آموزش سبک زندگی درحال حاضر دربرنامه این معاونت قرار دارد.

حاشیه نشینی بستری برای وقوع جرم:

 برنامه تدوین شده تابا ایجاد کمربند سبز از گسترش بی رویه فضا ی شهری جلوگیری کنیم . اجازه ندهیم افرادی که در روستا شغل مناسب وزندگی در خوری دارند مخفیانه در حاشیه شهرها اسکان پیدا کنند وسبب گسترش بی رویه شهرنشینی شوند کسانی که درحاشیه شهرها زندگی می کنند اغلب به علت عدم درآمد ومحیط زندگی نامناسب ناچاراند یابه مشاغل دون پایه روی آورند یا احیانا فرزندانشان به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا کند لذا محدوده فضای شهری بایستی تعریف شده واز حاشیه نشینی جلوگیری شود واز طرفی دربافت های فرسوده بدلیل وجود کوچه های تنگ وباریک امکان نوسازی وجود ندارد ، خانه ها رها شده هستند لذا سبب می شود افراد کارتن خواب ومعتاد و ولنگار درخانه های رها شده جای بگیرند .لذا این بافت ها باید نظم داده شود طبق اصول مهندسی جدید نوسازی شود تا امکان حضور پلیس وامکان نظارت اجتماعی برانان زیادشود بخشی از کارهای این بخش با همیاری شهرداری ، راه و شهر سازی وبنیاد مسکن درصدد انجام اقدامات لازم وموثر هستیم اگرچه ورود دراین بخش باهزینه های مالی زیادی مواجه است.

 

IMG_1828

نصب پوستردومین جشنواره ایده ها و فرصت ها در ادارات استان کرمانشاه

نصب پوستر دومین جشنواره ایده ها و فرصت ها در ادارات ونهادهای دولتی و غیر دولتی استان کرمانشاه

هم اندیشی مشترک دادگستری کرمانشاه شهرداری و استانداری در جهت کاهش جرائیم استان با اهتمام شهرداری کرمانشاه

جلسه رأس ساعت ۱۷ در محل سالن جلسات هتل پارسیان کرمانشاه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. در ابتدای جلسه آقای مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و آقای رضائی شهردار کرمانشاه به حضار خیر مقدم گفتند. آقای بهمن مرادیفر ابتدا نگاهی اجمالی به بحث پیشگیری و اهمیت آن در آموزه های اسلامی پرداخت که تطهیر ضمیر انسان را به همراه دارد. وی در ادامه به تاریخچه  تصویب قوانین پیشگیری از وقوع جرم از بدو انقلاب اسلامی تا تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم توسط مجمع تشخیص مصلحت پرداخت و افزود، با اینکه آن مدیریت پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه است اما اصل پیشگیری وظیفه هم دستگاههاست. آقای مرادیفر در ادامه به  مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره پیشگیری پرداخت که حداقل یک موضوع آن یعنی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به مجموعه شهرداری و شوراهای اسلامی شهر بر می گردد. وی اشاره کرد که جنبه هایی از مسائل فضای شهری غافل مانده است که می طلبد مسئولان شهری در حل آنها آستین بالا بزنند. فضای کم پارکهای شهری که اجازه گشت زنی آسان نیروی ماشینهای نهادهای انتظامی را به آنها نمی دهد و در نتیجه فضا را برای ارتکاب جرم آماده تر می سازد؛ نقاط کور آپارتمانها؛ بیلبوردهای نصب شده در خیابانها، عجز بزه دیدگان از شهادت جرم در نتیجه لینک نبودن ادارات و نبود مرکزمانیتورینگ و  پایش تصویری؛ تأخیر در انتقال بیماران اورژانسی در اثر نبود خط سبز در معابر شهری؛ کمبود روشنایی معابر؛ بحث تکدی گری؛ کارتن خوابها و از همه مهتر خشونت به خصوص در فرهنگ ترافیکی از مهمترین موضوعات مرتبط با موضوع بود که  به نظرآقای مرادیفر علی رغم اینکه مسئله کمبود اعتبار هم مطرح است، حداقل می توان نظر مسئولان کشوری را معطوف به این موضوعات داشت. سرو سامان دادن به بنگاههای معاملاتی، طرح واگذاری سرویس مدارس دختران به خانمها، ضوابط نظام مهندسی برای حذف گریزگاهها و نقاط کور در آپارتمانها، اختصاص به مباحث پیشگیرانه در برنامه¬های تلویزیونی همچون گفتگو در شهر از مهمترین پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این ارتباط بود. آقای مرادیفر در پایان ایجاد ارتباط تنگاتنگ مجموعه شهرداری با دادگستری را در حل معضلات شهری خواستار شد.

در ادامه و پس از انجام فریضه نماز آقای نیک کردار معاون عمرانی استانداری از چشم انداز مسائل عمرانی به موضوعات پیشگیری پرداخت و بیان کرد که حداقل ۱۵ مورد از مسائل پیشگیرانه به موضوعات عمرانی مربوط می شود. وی با اشاره به اینکه تحقق درآمد شهرداری کم است، افزود که باید به دنبال تقویت اقتصاد شهری رفت که نتیجه آن کاهش نرخ جرم خواهد بود. معضل آبشوران، ایجاد خط تنسیق در حاشیه کرمانشاه، زمین خواری و نصب دوربینهای پایش تصویری از جمله موضوعات مطرح شده آقای نیک کردار بود که وی پیشنهاد داد در حل این مسائل رئیس کل دادگستری و استاندار نامه مشترک بنویسند و استانداری و معاونت اجتماعی دادگستری با ایجاد کانال ویژه ارتباطی مسائل فوری و فوتی را بهتر مد نظر قرار دهند.

آقای صادقی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه دیگر سخنران جلسه بود. وی ابتدا پیشگیری از وقوع جرم را از منظر علمی مورد توجه قرار داد و به سه سطح عمومی؛ بزه دیده؛ و پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم پرداخت. وی با اشاره به اینکه یکی از تکالیف قانونی بر عهده دادستان پیشگیری از وقوع جرم است، پیشگیری وضعی را اولین وظیفه دادستان در این باره دانست که ارتباط زیادی با وظایف شهرداری دارد. وی در ادامه به سه کارکرد شهرداری جهت انجام وظایف پیشگیرانه پرداخت. اول آموزش حقوق شهروندی جهت آگاهی بخشی به شهروندی به خصوص در بحث فرهنگ آپارتمان نشینی، ترافیک و همسایگی است. دوم، ایجاد بانک اطلاعات و مرکز مطالعات شهری جهت مطالعه علمی معضلات شهری است. سوم، بحث جرائم خشن و زورگیری است که این جرائم بیشتر بوسیله وسایل نقلیه انجام می شود. وی سر و سامان دادن به حوزه حمل و نقل شهری و خارج کردن مجرمین بالقوه از گمنامی را در کاهش این جرائم مثمر ثمر دانست.

دادستان کرمانشاه با اشاره به اینکه ساز و کارهای ماده ۱۰۰ شهرداری متناسب با مقتضیات امروز نیست، تجدید نظر و به روز کردن آن را اساسی دانست. تکدی گری، حاشیه نشینی و ترافیک از دیگر وضوعاتی بود که آقای صادقی به آنها اشاره کرد.

آقای رضائی شهردار کرمانشاه به  نقاط کور و تاریکخانه هایی در قوانین و مقررات اشاره کرد که فرصت را برای ارتکاب جرم فراهم کرده است و اینکه نبود بانک اطلاعاتی ریسک ارتکاب جرم را کاهش داده است. وی به اقدامات شهرداری جهت نصب دوربینهای پایش تصویری، شناسائی نقاط حادثه خیز  و سر و سامان دادن به آبشوران اشاره کرد. آقای رضائی ایجاد یک مرکز فرماندهی پایش تصویری را خواستار شد.

آقای هدایت حیدری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان دیگر سخنران این جلسه بود که ایجاد یک کارگروه مشترک جهت حل معضلات شهری را پیشنهاد کرد.

جناب سرهنگ چقازردی معاون فاوای فرماندهی انتظامی استان تشکیل مرکز مانیتورینگ واحد را با همفکری و همپوشانی دستگاهای ذیربط خواستار شد.

نماینده نظام مهندسی استان هم در این جلسه به بحث بازنگری در قانون نظام مهندسی اشاره کرد که در مجلس شورای اسلامی در حال قانونی شدن است.

جناب سرهنگ اکبری رئیس پلیس اماکن فرماندهی انتظامی استان  به اجباری کردن نصب دوربین برای ۲۵ صنف اشاره کرد و در بحث آژانسهای خانمها پیشنهاد داد که جهت افزایش رغبت خانمها در ایجاد آژانس معیار متراژ آژانس را کاهش دهیم.

جلسه در ساعت  ۲۰:۳۰ با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

د) مصوبات جلسه:

۱-مصوب گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان دادگستری(معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی ) استانداری و شهرداری تشکیل و مطالب مطروحه در جلسه را اولویت بندی نموده و ساز و کار اجرایی آنرا تعریف و اجرایی نمایند .

۲-مصوب گردید برای ضابطه مند کردن و ایجاد وحدت رویه در بین کمیسیون های ماده ۱۰۰ مناطق هشتگانه شهر کرمانشاه جلسه ای با حضور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ،شورای شهر و استانداری برگزار گردد و تصمیمات این جلسه لازم الاجرا باشد .

۳- مصوب گردید از سال تحصیلی آینده سرویس دخترانه مدارس اختصاصاً در اختیار آژانس بانوان و رانندگان خانم قرار گیرد .

۴-مصوب گردید جهت رعایت هنجارهای فرزهنگی و عدم استفاده از اسامی بیگانه بروی مجتمع های مسکونی کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در روند صدور پروانه و صدور پایان کار حضور داشته و حق امضاء داشته باشد .همچنین هر پروژه مسکونی پیوست فرهنگی (از نظر معماری و نامگذاری ) داشته باشد.

۵-مصوب گردید شهردار یک مرکز مطالعات شهری تأسیس نماید که دو وظیفه کلی آن ۱-بانک اطلاعاتی علمی شهری ۲-تعریف مشکلات شهری باشد تا مبنای برنامه ریزی مدیران و مسئولان قرار گیرد .

۶-مصوب گردید فاوای انتظامی استان نسبت به هماهنگ سازی جهت هم پوشای دوربین مدار بسته اقدامو در صورت مقاومت از سوی بانک ها ،موسسات و نهادهای دولتی معاونت اجتماعی ورود نموده و مسئله را حل و فصل نماید .

۷-مصوب گردید شهرداری کارگروه شهروندی با حضور نمایندگان دادگستری –دانشگاههای مادر و صاحبنظر تشکیل تا نسبت به تعریف سرفصل ها و اولویت های آموزشی و نحوه آموزش اقدام نمایند .

۸-مصوب گردید شهرداری کلینیک های آموزشی حقوق شهروندی و مهارت های رفتاری (مهارت کنترل خشم ) راه اندازی کند .

۹-مصوب گردید جهت جلوگیری از زورگیری و جرائم خشم که در پوشش مسافرکش های شخصی انجام می گردد .

ساماندهی مسافرکش های شخصی در دستور کار قرار گرفته و سازوکار جهت کاهش گمنامی در این بخش اندیشیده و نتیجه اقدامات به کارگروه ارائه گردد

ازدید از ستادهای پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری شهرستان های کرمانشاه توسط مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه

در مورخه ۲۳/۱۰/۹۵ آقای هدایت حیدری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به همراه آقای بهزاد علیزمانی سردارآبادی مسئول مشارکتهای مردمی  از ستادهای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان روانسرو پاوه بازدید و ضمن برگزاری جلسات جداگانه با رؤسا و دادستانهای شهرستانهای مذکور در خصوص نحوه ارتقاء اثر بخشی اقدامات پیشگیرانه بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

همچنین در جلسات جداگانه با معاونین پیشگیری از وقوع جرم ضمن شرح تفصیلی نحوه اجرای جلسات شورای پیشگیری و اجرای طرحهای پیشگیرانه بر اساس میزان فراوانی جرائم هر یک از شهرستانهای مذکور یک طرح پیشنهاد گردید تا در سه ماهه چهارم با همکاری سایر نهادهای ذیربط اجرا گردیده و نتیجه اقدامات به همراه مستندات به معاونت ارسال گردد.

همایش پیشگیری از وقوع جرائم نیروهای مسلح استان با رویکرد جلوگیری از فرار خدمت سربازان نظام وظیفه

همایش پیشگیری از وقوع جرائم نیروهای مسلح استان با رویکرد جلوگیری از فرار خدمت سربازان نظام وظیفه جلسه ای  با حضور رده های فرماندهی نیروهای مسلح استان اعم از ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، نیروی مقاومت بسیج و با اهتمام سازمان قضائی نیروهای مسلح استان انجام که در این جلسه آقای مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به عنوان یکی از سخنرانان جلسه به تبیین اعمم مشکلات سبب ساز فرار سربازان از خدمت نظام وظیفه می گردد پرداخت و راهکارهای پیشگیرانه در این موضوع را تبیین نمود. آقای مرادیفر با اشاره به لزوم تکریم شخصیت  انسانی سربازان،اعلام کرد درست است  رعایت انضباط نظامی، ولی توجه به تغذیه و معیشت آنان، بررسی مشکلات خانوادگی سربازان، ایجاد روحیه خدمتی و پرورش باور اعتقادی در این دوران از زندگیشان به عنوان پاسداران خدمت در نظام اسلامی که خود عبادت به حساب می آید را به عنوان بخشی از اقدامات پیشگیرانه معطوف نظر فرماندهان قرار داد.

برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای زندگی مدیریت دانش ورفتار( امید)درآموزشگاه بهار

 

باتوجه به تغیییرات سریع مسائل اجتماعی  ناشی ازتوسعه تکنولوژی وهمچنین پیشرفت صنایع فرهنگی ووسایل ارتباط جمعی  وتولیدات ضدفرهنگی ومخرب وهدفمند رسانه های  پلید بیگانه گان  ازیک سوووجود نیازهای متعدد زندگی افراد ازسوی دیگروبه تبع آن ایجاد شبکه های بسیارپیچیده وگسترده ارتباطاعت انسانی بشررادرهزاره سوم  بشدت درگیر چالشها وهجمه هاوفشارهای متعدد ومتنوعی نموده است. که بی شک برای مقابله بااین چالشها وکاهش آسیب پذیری انسان  درحوزه های عاطفی،روانی وفرهنگی واجتماعی و…نیازمند به آن میباشد که نهادهایی مانند خانواده،مدرسه، دانشگاه ورسانه ودیگر سازمانهای ذیربط که متولی تعلیم وتربیت و امراجتماعی  نمودن وجامعه پذیری افرادجامعه هستند ،براساس آموزه های دین مقدس اسلام  نسبت به آموزش مهارتهای زندگی به عنوان مجموعه ای ازتوانایی هایی که قدرت سازگاری ورفتارمثبت  وکار آمد رادرافرا ایجادمیکند را دربین اعضاء ومخاطبان خودترویج ،وآموزش دهند تا به دین وسیله شخص را قادر وتوانمند سازند تا بدون صدمه زدن به خود ویا دیگران درمورد پذیرش وایفای نقش اجتماعی بودن قدم برداشته  ودربرخورد با مشکلات وچالشهای

زندگی با اعتماد به نفس وبهره جستن از دفینه های خدادادی درونی خودوافزایش خود اتکایی وتعامل بادیگرانودیگر توانمندیهای لازم مشکلات وموانع را پشت سر بگذارندودرهمین راستا با همت مسول محترم  دستگاه قضایی استان کرمانشاه جناب آقای دکتر عدالتخواه وحوزه معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه  جناب آقای مرادیفرومسئولین دلسوز آموزش وپرورش شهرمان جناب آقای دکترمحبی نسبت به برگزاری کلاسهای آموزش مهارتهای زندگی بارویکرد مدیریت مهارت دانش ورفتار  (امید)وهمچنین پیشگیری رشد مدارازآسیبهای اجتماعی بامدرسی اکبرعبدی درسطح مدارس جهت جمعی از اولیا ودانش آموزان علاقه مند مدارس از سال ۱۳۹۱شروع نموده وتاکنون نیز ادامه دارد ودرمورخه ۹۵/۱۰/۱۰(روزپنج شنبه )ساعت سه عصرنیز سومین جلسه از برگزاری طرح امید درآموزشگاه غیرانتفاعی بهار با همکاری وهمت خانم لعبت السادات موسوی برگزارگردید. که دراین دوره اولیا ضمن استقبال از طرح مذکوار خواستار استمرار این دوره هاگردیدند.ضمنآ شایان ذکراست که دوره های مورد نظر درطی این مدت علاوه بر آموزش وپرورش درسطح زندان مرکزی،کانون اصلاح وتربیت،اداره صنعت آب وبرق،محیط زیست،انجمن حمایت اززندانیان،داوطلبان هلال احمر،سام وسمنهای فعال،برخی از دارالقرآنها ومهدهای کودک ،کمیته امدادحضرت امام وتعدادی ازسربازان نیروی انتظامی و…برگزارگردیده است

 

نشست مشترک معاونت اجتماعی دادگستری کرمانشاه با شهردارو شورای شهرکرمانشاه

جلسه رأس ساعت ۱۷ در محل سالن جلسات هتل پارسیان کرمانشاه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. در ابتدای جلسه آقای مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و آقای رضائی شهردار کرمانشاه به حضار خیر مقدم گفتند. آقای بهمن مرادیفر ابتدا نگاهی اجمالی به بحث پیشگیری و اهمیت آن در آموزه های اسلامی پرداخت که تطهیر ضمیر انسان را به همراه دارد. وی در ادامه به تاریخچه  تصویب قوانین پیشگیری از وقوع جرم از بدو انقلاب اسلامی تا تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم توسط مجمع تشخیص مصلحت پرداخت و افزود، با اینکه آن مدیریت پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه است اما اصل پیشگیری وظیفه هم دستگاههاست. آقای مرادیفر در ادامه به  مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره پیشگیری پرداخت که حداقل یک موضوع آن یعنی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به مجموعه شهرداری و شوراهای اسلامی شهر بر می گردد. وی اشاره کرد که جنبه هایی از مسائل فضای شهری غافل مانده است که می طلبد مسئولان شهری در حل آنها آستین بالا بزنند. فضای کم پارکهای شهری که اجازه گشت زنی آسان نیروی ماشینهای نهادهای انتظامی را به آنها نمی دهد و در نتیجه فضا را برای ارتکاب جرم آماده تر می سازد؛ نقاط کور آپارتمانها؛ بیلبوردهای نصب شده در خیابانها، عجز بزه دیدگان از شهادت جرم در نتیجه لینک نبودن ادارات و نبود مرکزمانیتورینگ و  پایش تصویری؛ تأخیر در انتقال بیماران اورژانسی در اثر نبود خط سبز در معابر شهری؛ کمبود روشنایی معابر؛ بحث تکدی گری؛ کارتن خوابها و از همه مهتر خشونت به خصوص در فرهنگ ترافیکی از مهمترین موضوعات مرتبط با موضوع بود که  به نظرآقای مرادیفر علی رغم اینکه مسئله کمبود اعتبار هم مطرح است، حداقل می توان نظر مسئولان کشوری را معطوف به این موضوعات داشت. سرو سامان دادن به بنگاههای معاملاتی، طرح واگذاری سرویس مدارس دختران به خانمها، ضوابط نظام مهندسی برای حذف گریزگاهها و نقاط کور در آپارتمانها، اختصاص به مباحث پیشگیرانه در برنامه¬های تلویزیونی همچون گفتگو در شهر از مهمترین پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این ارتباط بود. آقای مرادیفر در پایان ایجاد ارتباط تنگاتنگ مجموعه شهرداری با دادگستری را در حل معضلات شهری خواستار شد.

در ادامه و پس از انجام فریضه نماز آقای نیک کردار معاون عمرانی استانداری از چشم انداز مسائل عمرانی به موضوعات پیشگیری پرداخت و بیان کرد که حداقل ۱۵ مورد از مسائل پیشگیرانه به موضوعات عمرانی مربوط می شود. وی با اشاره به اینکه تحقق درآمد شهرداری کم است، افزود که باید به دنبال تقویت اقتصاد شهری رفت که نتیجه آن کاهش نرخ جرم خواهد بود. معضل آبشوران، ایجاد خط تنسیق در حاشیه کرمانشاه، زمین خواری و نصب دوربینهای پایش تصویری از جمله موضوعات مطرح شده آقای نیک کردار بود که وی پیشنهاد داد در حل این مسائل رئیس کل دادگستری و استاندار نامه مشترک بنویسند و استانداری و معاونت اجتماعی دادگستری با ایجاد کانال ویژه ارتباطی مسائل فوری و فوتی را بهتر مد نظر قرار دهند.

آقای صادقی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه دیگر سخنران جلسه بود. وی ابتدا پیشگیری از وقوع جرم را از منظر علمی مورد توجه قرار داد و به سه سطح عمومی؛ بزه دیده؛ و پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم پرداخت. وی با اشاره به اینکه یکی از تکالیف قانونی بر عهده دادستان پیشگیری از وقوع جرم است، پیشگیری وضعی را اولین وظیفه دادستان در این باره دانست که ارتباط زیادی با وظایف شهرداری دارد. وی در ادامه به سه کارکرد شهرداری جهت انجام وظایف پیشگیرانه پرداخت. اول آموزش حقوق شهروندی جهت آگاهی بخشی به شهروندی به خصوص در بحث فرهنگ آپارتمان نشینی، ترافیک و همسایگی است. دوم، ایجاد بانک اطلاعات و مرکز مطالعات شهری جهت مطالعه علمی معضلات شهری است. سوم، بحث جرائم خشن و زورگیری است که این جرائم بیشتر بوسیله وسایل نقلیه انجام می شود. وی سر و سامان دادن به حوزه حمل و نقل شهری و خارج کردن مجرمین بالقوه از گمنامی را در کاهش این جرائم مثمر ثمر دانست.

دادستان کرمانشاه با اشاره به اینکه ساز و کارهای ماده ۱۰۰ شهرداری متناسب با مقتضیات امروز نیست، تجدید نظر و به روز کردن آن را اساسی دانست. تکدی گری، حاشیه نشینی و ترافیک از دیگر وضوعاتی بود که آقای صادقی به آنها اشاره کرد.

آقای رضائی شهردار کرمانشاه به  نقاط کور و تاریکخانه هایی در قوانین و مقررات اشاره کرد که فرصت را برای ارتکاب جرم فراهم کرده است و اینکه نبود بانک اطلاعاتی ریسک ارتکاب جرم را کاهش داده است. وی به اقدامات شهرداری جهت نصب دوربینهای پایش تصویری، شناسائی نقاط حادثه خیز  و سر و سامان دادن به آبشوران اشاره کرد. آقای رضائی ایجاد یک مرکز فرماندهی پایش تصویری را خواستار شد.

آقای هدایت حیدری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان دیگر سخنران این جلسه بود که ایجاد یک کارگروه مشترک جهت حل معضلات شهری را پیشنهاد کرد.

جناب سرهنگ چقازردی معاون فاوای فرماندهی انتظامی استان تشکیل مرکز مانیتورینگ واحد را با همفکری و همپوشانی دستگاهای ذیربط خواستار شد.

نماینده نظام مهندسی استان هم در این جلسه به بحث بازنگری در قانون نظام مهندسی اشاره کرد که در مجلس شورای اسلامی در حال قانونی شدن است.

جناب سرهنگ اکبری رئیس پلیس اماکن فرماندهی انتظامی استان  به اجباری کردن نصب دوربین برای ۲۵ صنف اشاره کرد و در بحث آژانسهای خانمها پیشنهاد داد که جهت افزایش رغبت خانمها در ایجاد آژانس معیار متراژ آژانس را کاهش دهیم.

جلسه در ساعت  ۲۰:۳۰ با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

د) مصوبات جلسه:

۱-مصوب گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان دادگستری(معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی ) استانداری و شهرداری تشکیل و مطالب مطروحه در جلسه را اولویت بندی نموده و ساز و کار اجرایی آنرا تعریف و اجرایی نمایند .

۲-مصوب گردید برای ضابطه مند کردن و ایجاد وحدت رویه در بین کمیسیون های ماده ۱۰۰ مناطق هشتگانه شهر کرمانشاه جلسه ای با حضور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ،شورای شهر و استانداری برگزار گردد و تصمیمات این جلسه لازم الاجرا باشد .

۳- مصوب گردید از سال تحصیلی آینده سرویس دخترانه مدارس اختصاصاً در اختیار آژانس بانوان و رانندگان خانم قرار گیرد .

۴-مصوب گردید جهت رعایت هنجارهای فرزهنگی و عدم استفاده از اسامی بیگانه بروی مجتمع های مسکونی کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در روند صدور پروانه و صدور پایان کار حضور داشته و حق امضاء داشته باشد .همچنین هر پروژه مسکونی پیوست فرهنگی (از نظر معماری و نامگذاری ) داشته باشد.

۵-مصوب گردید شهردار یک مرکز مطالعات شهری تأسیس نماید که دو وظیفه کلی آن ۱-بانک اطلاعاتی علمی شهری ۲-تعریف مشکلات شهری باشد تا مبنای برنامه ریزی مدیران و مسئولان قرار گیرد .

۶-مصوب گردید فاوای انتظامی استان نسبت به هماهنگ سازی جهت هم پوشای دوربین مدار بسته اقدامو در صورت مقاومت از سوی بانک ها ،موسسات و نهادهای دولتی معاونت اجتماعی ورود نموده و مسئله را حل و فصل نماید .

۷-مصوب گردید شهرداری کارگروه شهروندی با حضور نمایندگان دادگستری –دانشگاههای مادر و صاحبنظر تشکیل تا نسبت به تعریف سرفصل ها و اولویت های آموزشی و نحوه آموزش اقدام نمایند .

۸-مصوب گردید شهرداری کلینیک های آموزشی حقوق شهروندی و مهارت های رفتاری (مهارت کنترل خشم ) راه اندازی کند .

۹-مصوب گردید جهت جلوگیری از زورگیری و جرائم خشم که در پوشش مسافرکش های شخصی انجام می گردد .

ساماندهی مسافرکش های شخصی در دستور کار قرار گرفته و سازوکار جهت کاهش گمنامی در این بخش اندیشیده و نتیجه اقدامات به کارگروه ارائه گردد

برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای زندگی

درمورخه۹۵/۱۰/۵کلاس آموزش مهارتهای زندگی جهت جمعی از اولیای دانش آموزان  آموزشگاه شهرک دادگستری کرمانشاه با مدرسی عبدی مدرس آموزش خانواده وکارشناس ومشاورفرهنگی ازحوزه فرهنگی واجتماعی معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه برگزارگردید

برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای زندگی

درمورخه ۹۵/۱۰/۱۳باهماهنگی مدیریت محترم آموزش وپرورش ناحیه ۱کرمانشاه کارگاهی تحت عنوان  پیشگیری رشدمدار درپژوهش سرای دانش آموزی جهت مشاوران مدارس آموزش  وپرورش ناحیه مذکوربرابرسرفصلهای مربوطه برگزارگردید