Archive for فوریه, 2017

دوره آموزش مهارتهای زندگی مدیریت مهارت ودانش رفتار(امید)جهت دانش آموزان درمعرض خطر آسیب

برگزاری دوره آموزش مهارتهای زندگی مدیریت مهارت ودانش رفتار(امید)جهت دانش آموزان درمعرض خطر آسیب

درمورخه۹۵/۱۱/۲۳حوزه فرهنگی معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه باهماهنگی هلال احمر وآموزش وپرورش شهرستان بیستون ازتوابع شهرستان کرمانشاه درراستای اجرای برنامه های پیشگیرانه خودبه برگزاری یک دوره آموزش مهارتهای  زندگی، مدیریت مهارت ودانش رفتار(امید)به منظورپیشگیری ازاعتیادجهت دانش آموزان درمعرض خطر آسیب مذکور مبادرت نمود ،مدرس دوره عبدی مربی طرح امید

بازدید مدیر و کارشناسان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه از کشتارگاه دام بیستون در جهت پیشگیری ا ز جزائم حوزه بهداشت عمومی

جوانان کشور سرمایه های معنوی و اصلی نظام هستند.بمب هسته ای ما جوانان غیور و ارزشی ماهستند.رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای(مدظله العالی)

برگزاری دوره آموزش همگانی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی درمرکزآموزشی مرزبانی پادگان شهید رجایی ناجا درکرمانشاه
درمورخه  ۹۵/۱۱/۲۱ به همت معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه جناب آقای دکترمرادیفر وهمچنین  فرمانده محترم وفهیم وفرهیخته  ودلسوزمرکزآموزشی مرزبانی پادگان شهید رجایی ناجا جناب سرهنگ علی پور  ومسئولین محترم عقیدتی دوره آموزش همگانی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بارویکردپیشگیری ازاعتیاددرکرماشاه برگزارد گردید که درابتداجناب سرهنگ علی پور ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر وخیرمقدم به حضار وعبدی کارشناس ومشاورفرهنگی ازحوزه فرهنگی واجتماعی  معاونت اجتماعی  وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمانشاه (مدرس مربوطه)ازآنان  خواستند که باتوجه به بیانات اخیر رئیس جمهور آمریکا وپاسخ  دندان شکن مقام عظمای ولایت مبنی براینکه در۲۲بهمن مردم lیران جواب اوراخواهندداددرراهپیمایی پرشور ۲۲بهمن شرکت نموده وپاسخ یاوه گوییهای ترامپ ریس جمهور آمریکا را خواهیم داد..وسپس عبدی کارشناس ومشاورفرهنگی ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر ولزوم حضورگسترده درراهپیماییدشمن شکن ۲۲بهمن  به نقش جوانان کشور به عنوان سرمایه های معنوی واصلی نظام ما اشاره نموده واظهارداشتند که به فرموده رهبرمان بمب هسته ای ما جوانان غیور وارزشی ماهستند که به عنوان رویش انقلاب حافظ آن وارزشهای آن  وپاسدارخون شهدای گرانقدر وآرمانهای امام راحل(ره)ماهستند که انشاا…این انقلاب را به دست صاحب اصلی آن خواهند داد ودشمن هم خوب میداند که پاسدار خون شهدا وارزشهای نظام جوانان باشوروشعورماهستند  وازطرفی چون دشمنان درعرصه دخالت نظامی وشیطنتهای آن به حمدا…شکست خورده است لذا ازدرب ایجاد آسیبهای فرهنگی واجتماعی و…برای جوانان ماواردشده است وسعی دارد که باترویج اعتیادوبی بند وباری وتضعیف بنیانهای فکری جامعه اسلامی ما وتبلیغات فرهنگی جوانان ما را که سرمایه اصلی  مابوده ودژمحکم دربرابرنفوذ او هستند راگرفتار دام اعتیاد بنماید وی همچنین اظهارداشتند که خداوند متعال توی این همه موجودات درکرات مختلف درزمین ودریا که بی شمارهم هستند فقط به دنبال انسان  آمد واورا خلیفه خودش درزمین خطاب نمود  لذا نتیجه میگیریم که خداوند برای انسان اولاکم جایگاهی نخواسته ثانیآ اورا لایق پستی وسستی وزشتی و….ندانسته وازطرفی صاحب نظران هزاره وعصرحاضر را عصر سرمایه گذاری کودک محور وجوان ونوجوان محور دانسته  واهمیت آن را افزونترازچاههای نفت ودیگرذخائرمیدانندلذا دشمن با هر آسیب درهرجوان ما خوشحال شده ویک لبخند تلخی به مامیزند ودرنتیجه باید برای گرفتارنشدن دردام اعتیاد همه شما عزیزان مراقب هم بوده وامربه معروف ونهی ازمنکرنسبت به برادردینی خود را فراموش ننموده ومتوسل به آموزه های دینی شرع مقدس اسلام بشویدواگر اشتباهی درجهت مسیرزندگی پیداکرد ومسیر حرکت به سمت آسیبها دراون مشاهده کردید به اوتوصیه خیر نموده واوراآکاه سازید ثانیآ مادر کلاسها ومشاوره هایی که درزندان ودرمراکزترک اعتیاد با افراد معتاد بهبود یافته داریم هم تجارب وهم سرفصلها ومفاهیم علمی مستند به ما این رامیگویند که برای جلوگیری از افتادن دردام بلای خانمان سوز آسیبها واعتیاد باید جوانان باهرکسی دوست نشوند وهرجایی نروند وهرنوشیدنیی نباید بخورند وهرکسی را درخانه خود راه ندهند وهرتفریحی باهرکسی نروند وازهرکسی نباید تقلید کرد  وسرمشق خود قراردادووباید دنبال تحصیل وورزش و…بروندتااز آسیب به دوربمانند ایشان همچنین چهار رکن را درزندگی هرجوانی اصلی دانسته  که اگر این چهاررکن رعایت شود دیگرخبری از آسیبها نخواهد بود ویا به حداقل خواهند رسید ازجمله اولا باید جوانان ما اهل حساب وکتاب باشند  ودرهرمسیری که میخواهند قدم بردارند لحظه ای درنگ  ننمایند وهزینه های ورود به آن مسیر رامحاسبه نمایند تا بدانند که چه مشکلات بعد ازورود عارض آنها خواهد شد.ثانیآ چون ما عیال خداوند هستیم واوسرپرست ما است درنتیجه همیشه درسختیها به جای رفتن دنبال مسکنهای آنی دنبال عبادت او خواستن حاجات ازاو وامید وتوکل به اوباشیم وثالثآا گر یک زمانی متوجه شدید که عامل محیط سبب گرفتاری شماست ازآن محیط هجرت کنید ومنظورهم هجرت ظاهری است وهم هجرت باطنی و رابعآ درانتخاب دوست خود به مانند محیط خوب حساس باشید چون دوست خوب برای زندگی یک دیدبان خوب است وانسان را ازگمراهی وذلا لت نجات میدهد وی همچنین به تعامل بسیار بالای بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی  خصوصآ ارتباط تنگاتنگ فرماندهی محترم این پادگان که ازسرمایه های استان ماهستند اشاره داشته واظهارنمودند که جناب سرهنگ علی پور از سردلسوزی در برنامه ها وجلسات بررسی آسیبهای اجتماعی برای جوانان علیرغم مشکلات کاری ومسئولیت شخآ شرکت نموده وانصافآ تمام عیار هم پای کارهستند این جای تشکردارد وما چهارنفر ازاساتید همین مرکز به عنوان مربیان آموزش مهارتهای زندگی دوره تخصصی مربوطه راطی نموده(اموزش مهارتهای زندگی ایرانی ،اسلامی یعنی دوره طرح امید) ودرکنارآموزشهای نظامی وانتظامی عققیدتی این آموزشهارا به سربازان عزیزارائه میدهندوی ازمسولین محترم عقیدتی  (حاج آقای بهرام آبادی وکرمی ودیگردوستان ) وروحانیت معززنیز ازجهت نهایت همکاری درامر پیشگیری های فرهنگی واجتماعی دستگاه قضایی استان دراین مرکزنیز مرکزقدردانی فرمودند.

 

 

 

 

 

ازدواج نصف دین است وحتی به تعبیری دوثلث دین است نباید این سنت حسنه به یک سنت سیئه وبدعت تبدیل شود واگر اینگونه مراسمات خوب وسالم برگزار شود جامعه هم از آن استقبال می کند .

در ابتدای جلسه با تلاوتی چند از آیات کلام ا…مجید شروع شد سپس آقای مرادیفربعنوان معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن تشکر از بانیان جلسه خاصتا نیروی انتظامی که زحمت کشیده اند جلسه امروز را آراسته اند که انشاا…ماحصلش بهترین اقدامات پیشگیرانه باشدوهمچنین عرض خیرمقدم به همه عزیزانی که در صنف تالارداران،صنف آتلیه داران واصناف مرتبط فعالیت دارند ادامه دادند که در جلسه هایی که ما در گذشته داشته ایم ودر آن جلسات راهکارها وخط مشی ها بیان شده است تعیین شد که انتظار دستگاه قضا ونیروی انتظامی چیزی فراتر از انتظار جامعه نیست وانتظار جامعه نیز مراعات چارچوب های شرعی وقانونی پذیرفته شده است قوانینی که برآمده از شرع هستند وکلام شارع مقدس تعبدا برای ما مورد پذیرش واطاعت است ویا اینکه این قوانین برآیند نظرات نمایندگانی است که با رای ما به مجلس راه یافته اند ونظر آنان در یک مرجع بازرسی تحت عنوان شورای محترم نگهبان که مرکب از فقها وحقوق دانان است ومنطبق با قانون اساسی گردیده استخراج شده ونهایتا به اجرا در می آید قانون اساسی نیز برآیند وعصاره خون شهدای ماست واگر خدای ناخواسته از این موازین تعدی کنیم پاسخ ما در دنیا وآخرت به این شهدا چیست .ما اصول وچارچوب ها را بیان کرده ایم گفتیم که اختلاط پذیرفته نیست اگر در جایی هم ملایمت شده بخاطر این بوده که ما نظارت را به خود صنف محول کرده ایم .شما مستحضرید مادامی که دستگاه قضایی در مسیر قانون حرکت می کند به حاشیه های کذایی توجهی نمی کند وبر خودش لازم می داند مادامیکه پلیس ما در چارچوب قانون حرکت می کند حمایت های لازم ازسوی دستگاه قضا صورت گیرد.

اولین توقعی که در این زمینه وجود دارد این است که فضای اختلاط بسته شود دومین توقع اینست که ما می خواهیم در این مکانها چه مراسمی برگزار شود ؟اگر بناست که یک مجلس شادی یک سنت حسنه که به روایت رسول اکرم (ص)ازدواج نصف دین است وحتی به تعبیری دوثلث دین است برگزار کنیم نباید این سنت حسنه به یک سنت سیئه وبدعت تبدیل شود واگر اینگونه مراسم خوب وسالم برگزار شود جامعه هم از آن استقبال می کند .

تمایل به مدگرایی در مراسم عروسی که هزینه های زیادی دارد علاوه براینکه از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست از نظر شرعی نیز اینگونه آراستگی که در مقابل نامحرم جلوه گری می کند نه در شرع ونه در قانون پذیرفتنی نیست .پیام اسلام حضور پوشیده ومتین واستوار زن در جامعه است .واگرغیر از این باشد عاریت از غرب است .واگر در جامعه ای که ما اداره می کنیم فضای اسلامی حاکم شود همه به ما رحمت می فرستند وما را تحسین می کنند .لذا مراسم باید در چارچوب اصول اسلامی که مورد پذیرش است ودر چارچوب قوانین بشری جامعه ای که به آن رضایتمندی داده ایم برگزار شود.

قانون در هر جامعه ای محوریت دارد یعنی افرادی که بعنوان نماینده مردم انتخاب می شوند برای مردم یکسری قوانین تصویب می کنند ومردم باید ملتزم به آن قوانین شوند واین رویه در تمام دنیا وجود دارد .انتظاری که از صنف آتلیه داران وجود دارد اینست که به قانون سمعی بصری توجه داشته باشند چرا که این قانون برای بیرون رفتن وانتشار تصاویر اشخاص از مجازات پایه تا اعدام در نظر گرفته است ودر صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته تا با شدت بیشتر با متخلفین برخورد شود.

اهمیت این مساله تا حدی است که در مجالس خصوصی هم کسی تمایل به انتشار تصاویر مخصوص به خودش را ندارد واگر به نحوی اینگونه تصاویر منتشر شود شخص متضرر از آن آتلیه ای که در آنجا عکس گرفته شکایت میکند  وباید هم جوابگوباشد وچه بسا وسیله امرار معاش وی هم به خطر بیفتد .

کسانی که در مقام خوانندگی فعالیت می کنند ارشاد اسلامی تکلیف دارد که برایشان چارچوب مشخص کند واگر هم مشخص نکرد از آنها تکلیف خواهی می کنیم اینها باید پای کار بیایند ووظیفه خود را انجام دهند تعلل در انجام وظیفه پذیرفته نیست .

دادستان محترم هم در کارشان جدیت ویژه ای دارند ما باید این نظارت مستمر را انجام دهیم اول با حمایت وزحمت این عزیزان که خودشان در این صنف هستند پای کار بیایند چارچوب ها را مشخص کنند وبگویند که توقعات آنها چیست .

این اماکن باید دارای پروانه فعالیت باشند بعضی از آنها در مکانهای تجاری دارای فعالیت هستند وبعضی هم در اراضی مزروعی فاقد تغییر کاربری فعالیت می کنند لذا اماکنی که دارای مشکل هستند از طریق سازمان صنعت ومعدن اگر فاقد پروانه هستند ویا مشکل تغییر کاربری دارند مشکل را حل کنند والا اگر کار به دستگاه قضایی برسد قلع وقمع بنا می شوند. رعایت حدود در آتلیه ها وتالارها اصل مهمی است در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه که اگر بتوانند در این زمینه کاری انجام دهند واینگونه مراسمات را با حداقل مخارج راه بیاندازند وعلاوه بر تفکیک وبرداشتن اختلاط در صنف خواهران هم این مصرف گرایی ومدگرایی افراطی برداشته شود خدمت قابل توجهی به آحاد جامعه شده است .

انتظاری که از نیروی انتظامی می رود اینست که این را یکبار ببندد اختلاط مجالس کلا برچیده شود وآتلیه ها هم باید به عواقب کار خود واقف باشند اگر هم اتفاقی افتاد به مقام قضایی معرفی کنند تا نسبت به اجرای چارچوب های قانونی ومطابق وظیفه ای که نسبت به پایبندی به اصول دارند رسیدگی کنند .ما در هر مساله ای باید بر پیشگیری نظر داشته باشیم پیشگیری باید در سرلوحه کار ما قرار گیرد ما دوست نداریم در هیچ قضیه ای پای کسی به دستگاه قضا باز شود مگر اینکه ناچار باشیم از باب صیانت احکام شرع اسلام،صیانت ازقانون اساسی و…در انجام مراسم شاد مثل عروسی،جشن تولد و…هیچ کس با معاش شماها مخالف نیست هیچ کس با شادی مردم در چارچوب اصول شرعی وقانونی مخالف نیست ولیکن آنچه مهم تر است رعایت اصول شرعی وقانونی در اینگونه مراسمات است.

دستگاه قضایی،نیروی انتظامی واداره ارشاد اسلامی بایستی همه پای کار باشند عزیزانمان در صنف صنعت ومعدن خود عزیزان در اصناف که در جلسه امروز حضور دارند اختیارات متعددی به آنها سپرده شده است وحمایت لازم را در حوزه وظایف مربوطه انجام می دهند که نمونه این حمایت وایثار در قضیه پلاسکو شاهد بودیم لذا فضای تالارها باید یکسان سازی شود تا کسی درآمدش آسیب نبیند .

من حیث المجموع پیشگیری باید اساس وپایه هر اقدامی  قرار گیرد تا کار به دستگاه قضا وپلیس نرسد ودر تمام زمینه ها باید امر پیشگیری سرلوحه کار ما قرار گیرد ودر جامعه ما بایستی خود کنترلی باشد نظارت همگانی باشد نظارت همگانی یعنی اینکه به گفته  شرع مقدس امر به معروف ونهی از منکروتولی وتبری  حاکم شودواین یعنی دستور شرع مقدس،پیام قانون وپیام شهدا.رسالت دستگاههای دست اندرکار وشما اصناف که از بطن این مردم هستید.

انتظاری که از اماکن وجود دارد این است که انشاالله این برنامه مستمر باشد نظارت مستمر باشد وبرنامه های بعدی با تالارها وآتلیه های تازه تاسیس باشد حتی المقدور یک دوره آموزشی پیشگیرانه برایشان برگزار شود تا با چارچوب ها آشنا شوند .

انشاا…ماحصل این جلسه مرضی رضای خداوند باشد وبا تدابیری که اتخاذ می شود هم سبب معیشتی ودرآمد شما آسیب نبیند وقطعا شما هم طالب همین خواهید بود.اگر روند رسیدگی در خود اصناف رسیدگی شود نیروی انتظامی ودستگاه قضایی بر روی سایر برنامه ها تمرکز خواهند داشت وسپس جلسه با سپاس وحمد خداوند سبحان وصلوات بر محمد وآل محمد به پایان رسید.

 

 

 

باید بکوشیم کنترل خشم در دانش آموزان نهادینه شود واین فرهنگ نیز همگانی گردد.

چهارمین جلسه طرح نماد

در ابتدای جلسه آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت گردید سپس آقای دکتر مرادیفر بعنوان معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم ضمن عرض خیر مقدم به حضار ومدعوین وهمچنین تبریک وتهنیت بمانسبت در پیش بودن ایام دهه فجر وسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه دادند  در این جلسه نماد  که قرار است پایه آموزشی کشورمان قرار گیرد همانگونه که مستحضرید از مدت ها قبل در سرفصل دروس دانشگاهی مخصوصا دروس مربوط به بزهکاری حلقه گمشده ای وجود داشت وآن نبود پرونده شخصیت می باشد در اکثر کشورها به همراه پرونده بزهکاری برای بزهکار پرونده شخصیت نیز تشکیل می  شود اما در کشور ما صرفا در خصوص جرم ارتکابی پرونده تشکیل می شود وبه مساله شخصیت توجه نمی شد وبا مجازات مجرم عقده ای بر عقده وی افزوده می شد چون ممکن بود مجازات اعمال شده تناسبی با نوع جرم برخاسته از وضعیت روحی واجتماعی مجرم نداشته باشد .هرکسی که مرتکب جرمی می شود در ابتدا مجرم بالفطره نبوده وبعلت یکسری مشکلات مرتکب جرم می شود که تشکیل پرونده شخصیت بیان کننده این مشکلات می باشد.

مفهوم نماد مخفف نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است که در سال گذشته ارائه گردید لذا می طلبد که در اجرای بهتر این طرح در کنار فعالیت آموزشی دانش آموزان پرونده شخصیت برای آنها تشکیل شود که این خود باعث می شود حین رسیدگی به جرایم آسان تر روند رسیدگی دنبال شود وخود باعث پیشگیری از خشونت وجرم توسط آنها می شود جرایم ارتکابی زاییده خشونت می باشد لذا ماباید به فکر این باشیم که مهارت کنترل خشم در دانش آموزان نهادینه شود وفرهنگ آن همگانی شود .چرا که این مهم باعث می شود مشکلات کمتر شود وزمینه ارتکاب بسیاری از جرائم ازجمله تهدید،توهین،تخریب وحتی سرقت که منبعث از روح خشن است وفرد خشن است که به خود اجازه می دهد مرتکب انواع شایع سرقت مقرون به آزار سرقت مسلحانه و…شود .لذا این معضلات تا حدودی ناشی از کم توجهی به روح وخلق وخوی دانش آموزان در مدارس است وحتی در کادر معلمان نیز این مسائل بی تاثیر نیست.

در جلسه امروز ریزه کاری ها باید با همکاری کارشناسان ادارات وهمراهی معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم بررسی و راه حل مناسبی  جهت حل آنها ارائه شود.ما باید به این موضوع اهمیت ویژه ای بدهیم اساسی ترین برنامه معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم به نظر من همین طرح نماد می باشد که باید با همکاری سایر دستگاهها اجرایی شود چرا که هم هزینه اجرای آن کم است وهم اثر بخشی آن زیاد تر است وطیف وسیعی را در بر می گیرد.

امروزه با اقدامات پلیسی وقضایی صرف نمی شود این طرح را به پیش برد لذا اجرایی شدن آن نیازمند به  اقدامات مراقبتی وپیشگیرانه است واین اقدامات پیشگیرانه نسبت به سایر مولفه ها کارایی بیشتری دارد .وتوجه این طرح باید به سوی مخاطبینی باشد که اصلاح پذیری آنها مشکل است .

پس  از بیانات دکتر مرادیفر جناب آقای عبدی کارشناس فرهنگی معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم ضمن عرض خیرمقدم به حضار ادامه دادند که بحث توانمند سازی وبالا بردن کمیت زندگی اجتماعی در حوزه شهروندی یکی از برنامه های نظام بودوهردولتی هم در این زمینه کار کرده ولی آنچه که مهم است وبیش از برنامه دیگری باید دارای اولویت باشد سرمایه گذاری کودک محور می باشد ودر همه عرصه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی واجتماعی باید مد نظر مسولان قرار گیرد واین مهم باید طوری مورد توجه قرار گیرد وبصورت فرهنگ همگانی در بیاید که اگر از هرکس سوال شودکه رشد جامعه معلول چیست انگشت خود را به سمت خانواده وکودک اشاره نماید در این چهارمین جلسه نماد که در آن مدیران کل ادارات وابسته به این طرح جهت اجرایی شدن آن دعوت شده اند نشانگر اهمیت این طرح ونقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی می باشد وی پس از بیان این مقدمه به تشریح سند ائتلاف پرداختند واساس اجرای این طرح بر اساس عمل به منویات رهبر معظم انقلاب بوده که همکاری بیش از پیش ادارات مربوطه را جهت اجرایی شدن بهتر آن می طلبد قبل از ارائه این سند ائتلاف در آموزش وپرورش گلایه ای وجود داشت مبنی بر اینکه این اداره در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی تنها بوده که با تصویب این سند بحمدلله این بار سبک شده است .ماباید این فرصت را مغتنم شماریم وبه همت مسوولین قضایی مخصوصا جناب دکتر مرادیفر که در این زمینه زحمات زیادی را متقبل شده وباعث شد که عرصه برای بحث فرهنگی باز شود حتی حمایت ایشان در سال گذشته باعث کسب مقام اول استان کرمانشاه در زمینه پیشگیری رشد مدار شد.شاهد پیشرفت این طرح باشیم اگر شش استان از بین سایر استانها بعنوان پایلود انتخاب شده تصادفی نبوده بلکه به مددکسب افتخاراتی بوده که در این زمینه کسب نموده اند وآگاهانه از مرکز انتخاب شده اند .

ما امیدواریم که به همت شما این مقام در سال جاری هم کسب شود وبتوانیم خدمتی قابل توجه داشته باشم مدرسه در ابتدا رکن رکین اجرای این برنامه است که جدی ترین فضای اجتماعی جهت اجرای بهتر آن کودکان ونوجوانان هستند وآنچه که مهم است هدف کلی طرح است که تامین وارتقای مراقبت اجتماعی از دانش آموزان با رویکرد توانمند سازی مدرسه محور است هر سازمانی باید به وظایف خودش عمل کند وحتی المقدور هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خودرا جهت ارائه به مرکز به این معاونت اعلام کند .

در طرح نماد کار غربالگری انجام می شود در این غربالگری نمونه هایی که نیاز به مراقبت دارند به نهادهای مراقبت گر وصل می شوند واگر در نمونه ها موفقیت حاصل شود به سایر مدارس گسترش میابد لذا با طراحی این سامانه در آینده یک سرمایه ملی در تمام زمینه ها می توانیم داشته باشیم ازجمله بندهای این سند ائتلاف ایجاد دبیر خانه می باشد وباید نمایندگان سازمانها پای کار بیایند وبه این موضوع اهمیت بدهند چون این طرح تازه کار است نیاز به حمایت دارد این طرح کاملی است که به داد دانش آموزان می رسد آموزش رشد مدار اولین بار در استان کرمانشاه انجام گرفت به لطف دکتر مرادیفر عرصه برای فعالیت باز شد وما هم از نخبگان آموزش وپرورش استفاده نمودیم واین نقطه عطفی برای استان شد در جهان این مساله جا افتاده که برای رفع مشکل باید نقطه رشد کودکان را بررسی کرد همانطور که اشاره شد واحد دبیرخانه طرح نماد باید به شکل منسجم تری راه اندازی شود هرچند که تلویحا راه افتاده است کارشناسان از طریق دبیرخانه باید به آموزش وپرورش وصل شوند در زیرساخت ها باید کمک وهمکاری همه دستگاهها باشد .سپس دکتر مرادیفر ادامه دادند در این ۹سازمان همکار هر یک به فراخور مسوولیت مورد توجه قرار گرفته است نکته بعدی که نکته قوت این طرح است وباید بررسی شود .لذا تاکنون شیوه این بود که آسیب دیده یا باید خودش به دنبال درمان می رفت یا کسی دستش را میگرفت اما اکنون سازمانهایی  در این زمینه فعالیت دارند وسیر حرکت عوض شده لذا این سازمانها باید دانش آموز آسیب دیده را دستگیری کنند لذا در دبیر خانه نماینده ای صاحب نظر وفعال باید باشد کارشناس مربوطه هم پیگیری لازم را بنماید تا کار به نتیجه برسد .

سردار امان الهی ضمن تشکر از حضار ودست اندرکاران این جلسه ادامه دادند که در نیروی انتظامی بیش از یک دهه با آموزش وپرورش تعامل وجود داشته است لذا اکنون جای امیدواری است که با حضور همه دستگاهها کاری انجام شود که با پیگیری آن ثمره خوبی بدنبال داشته باشد دغدغه های زیادی در خصوص قشر کودکان ونوجوانان وجود دارد وچون فرزندان خودمان هم در معرض این آسیب ها هستند لذا این دغدغه ها بیشتر می شود مجموعه تعهداتی که در این سند ائتلاف برای نیروی انتظامی تعریف شده به هر کدام از آنها کم وبیش پرداخته شده است مخصوصا در خصوص تعاملاتی که با آموزش وپروش داشته ایم وانشاالله در آینده با تمام توان در خدمت اجرایی شدن این طرح نماد هستیم چرا که با اجرای این طرح وکاهش آسیب های اجتماعی مشکلات نیروی انتظامی به تبع آن کم می شود .اگر اولویت های این طرح مشخص شود وهدف گذاری برای هر اولویتی مشخص شود مثلا در فضای مجازی باید چکار کنیم در چه زمانبندی ودر چه حوزه هایی باید اقدام کنیم لذا با بررسی این چارچوب برنامه ریزی دقیق تری انجام می پذیرد وزودتر به هدف می رسیم .

سپس دکتر کریم ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ضمن تشکر از حضار محترم ادامه دادند که این طرح نماد طرح مفیدی در بحث سلامت اجتماعی،روحی وروانی دانش آموزان است ویاد آوری نمود که با حمایت حضار وآقای مرادیفر که زحمات زیادی در پیشبرد این طرح تقبل نموده اند انشالله ما شاهد تحول خوبی در این زمینه خواهیم بود .این طرح از لحاظ تئوری طرحی جامع وکامل است اما در بحث اجرا مشکلاتی وجود دارد وباید توجه شود که پرونده شخصیت باید شکل بگیرد واگر خوب طراحی وثبت شود در بلند مدت مثمر ثمر می شود سلامت روانی بزرگسالان شکل گرفته وباید درمان شود اما در خصوص سلامت روانی دانش آموزان باید پیشگیری کرد چون مثل موم هستند وقابل تغییر است .طرحی در دانشگاه علوم پزشکی در دست اقدام است که یک میلیون وسیصد هزار دانشجوتحت پوشش آن قرار داردقسمت مهم آن بحث سلامت روانی اجتماعی دانشجویان است لذا باید یک هماهنگی در اجرای طرح نماد با این طرح در دانشگاه وجود داشته باشد چرا که سامانه های مختلف باعث بروز مشکل می شوند این سامانه بهداشت ما هم کامل نیست ونیاز به حمایت آموزش وپرورش بهداشت ودرمان قوه قضائیه دارد تا یک سامانه متحدشکل گیری شود که کاری اساسی واصولی انجام پذیرد در این سامانه پرونده سلامت الکترونیک نقاط قوت وضعف فرد آسیب دیده بررسی می شود وچنانچه فرد آسیب دیده به مراکز درمان معرفی شود پیگیری ارجاع درمان بسهولت انجام میگیرد .وضعیت فرد آسیب دیده مشخص می شود که آیا قرمز است یا زرد یا سبزواگر وضعیت وی بهبود یابد این بهبودی رصد واندازه گیری می شود ودر پایان این سامانه بیلان کاری خوبی می دهد هم در مدرسه وهم در آموزش وپرورش قابل رصد است آموزش ها هم از طریق سامانه انجام می گیرد .

یکسری غول هایی دانش آموزان ما را مورد حمله قرار می دهند اگر مانتوانیم مقابله کنیم آنها جذبیت بیشتری پیدا می کنند لذا ما باید در خانه دانش آموزان نفوذ کنیم آموزش وپرورش هم باید به سمت این سامانه هدایت شود لذا این سامانه نیاز به تکمیل دارد وتوسط دوستان دیگر پیگیری های لازم جهت پیشگیری ونهایتا درمان بعمل آید .لذا اجرای صحیح این طرح نیازمند اصلاح زمینه می باشد چراکه اگر زمینه اصلاح نشود یک دور باطل بوجود می آید ابتدا باید از آموزش وپرورش شروع کنیم مثلا در این اداره تاکید برروی آموزش است کسب نمره –دادن تکلیف طاقت فرسا به دانش آموز و…این معضل در کل مدارس وجود دارد هم در مناطق کم درآمد وهم در مناطق مرفه .خشونت ها وخودکشی هایی که گزارش شده در هر دو منطقه دیده شده اینها معلول صرف آموزش ونبود پرورش است لذا باید در حجم وسیع تری به  پرورش پرداخته شود به دانش آموزان مهارت زندگی یاد داد .مساله اساسی تر این است که یاد دادن مهارت زندگی وکنترل خشم وبه تبع آن کاهش آسیب اجتماعی نباید بر دوش یک مربی پرورشی بیافتد لذا همه معلمان باید به نوعی یک مربی پرورشی باشند در نهایت باید بین آموزش وپرورش توازن باشد .مشکل دیگر خود معلمان می باشند که باید توسط اداره آموزش وپرورش رصد شوند چرا که بعضی از معلمان ذهن بچه را خراب میکنند .

در ادامه بیان نمودند فرهنگ پهلوانی در کشور ما ایراد ندارد یعنی گذشت جوانمردی چشم ودست پاک بودن و…اما این فرهنگ قهرمانی است که مشکل ساز است واین مطلب تلقین می شود که همه باید قهرمان شوند وفرهنگ گرایش به خشونت در کنار آن رشد میابد.

در این طرح نماد باید یک ردیف اعتبار هم تعریف شود تا باعث تقویت کار در همه زمینه ها شود در امر بهداشت ودرمان ما به حمایت های دکتر مرادیفر نیاز داریم اگر هر سه ماه یکبار با حضور دادستان محترم وسایر مسوولین مربوطه مسائل بهداشت ودرمان رصد شود ما شاهد پیشگیری خوبی در این زمینه خواهیم بود .

آقای رضائیان نماینده آموزش وپرورش ضمن تشکر از حضار محترم ادامه دادند که فلسفه تشکیل این جلسه هم اندیشی وهمکاری دستگاهها در پیشبرد طرح نماد است نه تعیین مقصر وتعیین متهم حضوراعضا مدعو درجلسات باید ثابت باشد تا نتیجه مطلوبی حاصل شود این طرح فعلا بصورت آزمایشی در دست اجرا است ودر ۶استان بصورت پایلود اجرا می شود علت اجرادر این شش استان ناشی از وجود آسیب بیشتر نیست .طرح نماد دارای تفاوت های زیادی با سامانه سلامت الکترونیک می باشد طرح نماد بیشتر به سلامت روحی دانش آموزان توجه دارد در حالیکه سامانه سلامت به فکر سلامت جسمی مخاطبین خود می باشد.اجرای طرح نماد از حساسیت بیشتری برخوردار است چرا که نیاز به کمک آموزش وپرورش احساس شد که این ۹دستگاه به کمک آن شتافتند اگر دانشگاه علوم پزشکی ،بهزیستی وسایر مراجع مرتبط وظایف خودشان را به نحو احسن انجام دهند ما برای ارجاع دانش آموزان وبعضا معلمین نیازمند درمان با مشکل کمتری مواجه می شویم .

آقای مجید درویشی نماینده اداره بهزیستی نیز ضمن تشکر از حضار ادامه دادند که هر طرحی که مطرح می شود شاکله خوبی دارد در طرح نماد انتقادی که وجود دارد اینست که در آن صرفا به مسائل اجتماعی توجه شده وبه مسائل روانی کمتر توجه شده است مهمترین مولفه تاثیر گذار بر دانش آموز این است که جایگاه پدر ومادر در امر پرورش گم شده است دانش آموز قدرت را مدل قرار می دهد که این مدل قدرت ممکن است در معلم باشد یا خانواده لذا به نظر من خانواده از اولویت بیشتری در این الگوبرداری برخوردار است اما متاسفانه خانواده در بند آخر قرار میگیرد لذا در این کمیته ها باید نگاه ویژه ای به خانواده بشود چون قدیمی ترین وتاثیرگذارترین عنصر می باشد .

در پایان آقای دکتر مرادیفر از حاضرین در جلسه تقدیر وتشکر نمودند وجلسه با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد به پایان رسید .

 

 

 

 

اگر در جایی تهدید علیه بهداشت و سلامت جامعه باشد هرگونه اغماض نوعی خیانت در حق جامعه محسوب می شود

در ابتدای جلسه که با ذکر تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم شروع شد آقای عبدی معاون غذا و درمان دانشگاه علوم پزشکی ضمن عرض خوشامد به حضار به بیان مسائلی در حوزه صنف عطاری ها از جنبه علمی و اداری پرداخت در ادامه جناب آقای دکتر بهمن

مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ضمن تشکر از بانیان جلسه و حضار و مدعوین به بیان مطالبی به شرح ذیل پرداختند:

در کنار سلامت روحی و روانی پرداختن به سلامت جسمانی جامعه امری بدیهی است حتی پایه سلامت روحی و روانی جامعه سلامت جسمانی می باشد امروزه جسم و جان در معرض مخاطره است که بخشی از این مخاطرات واقعی است و بخشی فراتر از مخاطرات واقعی است که آن بحران روحی است امروزه ضریب ایمنی در زمینه بهداشت چه در مرحله غذایی ودارویی در دنیا پایین است .حتی اگر مباحث به این شکل نباشد دارو ودرمانی که تجویز می شود اینکه ترکیب آن مناسب باشد یا نه خودش جای تامل و بحث دارد .

علی رغم اینکه صنف عطاران خدمتی به بلندای تاریخ دارند و از قدیم الایام به شکلی دارو ودرمان جامعه بر عهده آنها بوده است وقبل از اینکه طب امروزی پیشرفت کند امر درمان و دارو برعهده این صنف بوده است حتی در دهه های اخیر علی رغم پیشرفت روزافزون علم پزشکی رویکرد مردم به سمت و سوی داروهای سنتی افزایش یافته است و علت گرایش مردم به طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی در امر درمان ،در وحله اول ناشی از طبیعت این قبیل داروها می باشد که ضرر کمتری دارند بخشی دیگر ناشی از اعتماد مردم به این صنف عطاران می باشد حال مساله اینجاست که چه کسی باید پاسدار این اعتماد باشد که سرمایه طب سنتی است و این اعتماد از قرن ها قبل شکل گرفته آیا این اعتماد باید حفظ شود یا یکباره باید سنگ زیر بنای آن پایین کشیده شود وفرو ریخته شود .درفوریت  اثر بخشی داروهای شیمیایی شکی نیست .عاملی که باعث گرایش مردم به سمت طب سنتی شده ناشی از اثرات روحی و روانی و اعتمادی است که نسبت به این نوع درمان وجود دارد که این اعتماد ناشی از اینست که خداوند متعال گیاهان متعددی را ایجاد نموده که بسیاری از داروها ودرمان بیماری ها در آن قرار گرفته است واین داروها از خلوص لازم برخوردار است واگر این اعتماد بهم ریزد ودر ترکیب این نوع داروها از مواد مخدر و صنعتی استفاده شود اولین آسیب بیننده این تفکر خود صنف عطاران می باشد .که اگر این اعتماد از دست برود دیگر جلب اعتماد مجدد کار آسانی نیست .و پاسدار واقعی این اعتماد خود صنف است .لذا سرمایه های مادی فناپذیر است اما سرمایه های انسانی و معنوی به سادگی تجزیه پذیر نیست ما باید به فکر حفظ و صیانت ازدستاوردها و سرمایه های معنوی باشیم وشاید محور اساسی این جلسه نیز دستیابی به همین هدف باشد.

ما در فقهمان که ۱۴۰۰سال است که در ضمیر ما و نیاکان ما نهادینه شده است و راه و صراط روشن در پیش ما گذاشته شده است .بر اساس آموزه های فقهی غش در معامله مذموم و نکوهیده است و اینکه ما جنسی را می فروشیم آمیخته با جنسی دیگر نباشد مضافا اینکه ممکن است افرادی باشند که در تمام طول عمر خود ثروت اندوزی کنند اما مبنای آن حلال نباشد لذا اثرات آن در جاهای دیگر هویدا می شود کسب حرام تاثیر خود را در ذریه تا ۸نسل بر جای می گذارد و مانع پیشرفت و سعادت مندی آنها می شود .لذا این در بحث اصناف نمود بیشتری دارد لذا از خود اصناف توقع بیشتری وجود دارد لذا ما توقع داریم  خود کنترلی سلامت و اعتماد لازم  در درون این صنف حاکم باشد از سویی دیگر این وظیفه بازرسان امر است چه بازرسان صنفی چه بازرسان در دانشگاه علوم پزشکی،بهداشت ودرمان،تعزیرات حکومتی وچه همکاران محترم قضایی وپرسنل انتظامی در بخش اماکن که همگی باید به نحو احسن به وظیفه نظارتی خود عمل کنند .

اگر در جایی تهدید علیه بهداشت و سلامت جامعه باشد هرگونه اغماض نوعی خیانت در حق جامعه محسوب می شود لذا ما از دانشگاه علوم پزشکی بیشتر انتظار داریم که در انتخاب بازرسان نهایت دقت و توجه را داشته باشند چرا که سلامت جامعه قابل معامله با هیچ چیزی نیست.لذا در این صنف ماباید انواع نظارت را چه دردانشگاه  علوم پزشکی وقضایی داشته باشیم .

همگی ما واقفیم که وقتی یک پزشک دارو ساز یک دارو فروش علمی دارویی را تجویز کنند به این امر واقف است که به تناسب حال بیمار یا محتاج به دارو ، دارو برایش تجویز شود .در خصوص صنف عطاران درست است که عزیزانمان در این بخش تجاربی دارند ولی این تجارب صد در صد علمی و یقینی نیست درست است که ریشه بسیاری از آن داروها از همین داروهای گیاهی گرفته شده است ولی اگر دوز نامناسبی تجویز شود قطعا اثرات جسمی بدتری بر روی جسم و جان افراد می گذارد لذا باید به فکر راهکار برای این بخش ازکار بود .

مبحث دیگر در بخش تعقیبات قضایی امر است وقتی تعقیب قضایی یک پزشک،داروساز،داروفروش و یا شرکت دارویی آغاز شود مجرا و شیوه تجویز دارویش مسجل است لذا نسخه پزشک مشخص است و آنرا مهر زده است و اگر تخلفی صورت پذیرد مدارک و اسناد جهت بررسی و رسیدگی وجود دارد .اما ما در بخش عطاران این حلقه نظارت و بازرسی مفقود است لذا اگر کسی مراجعه کند داروی اشتباهی برایش تجویز شود یا احیانا آمیخته با دیگر داروهای مخدر و روانگردان باشد اثبات آن خیلی مشکل است .لذا جهت نظامند نمودن این صنف باید یک شیوه نامه مکتوب و مسجل وجود داشته باشد یعنی هنگام مراجعه بیمار به این واحدها یک فاکتور ارائه شود که مشخصات فروشنده،خریدار،نوع کسالت و نحوه مصرف داروی تجویزشده در آن قید شود.تا در صورت ایجاد اختلاف بتوانیم بررسی کنیم که تقصیرات از مصرف کننده می باشد یا تجویزکننده.

بحث دیگری که قابل توجه است شیوه نظارت بر مراکز تهیه این داروها از سوی تعزیرات حکومتی است .توفیق روزی حاصل می شود که جامعه به ما اعتماد داشته باشد به من بعنوان یک قاضی وبه شما بعنوان بازرس وبه صنف عطاران وبه تعزیرات حکومتی وهمه دست اندرکاران که متصدی امربرای سلامت جامعه هستند.

لذا اگر تخلفاتی در این صنف انجام پذیرد باید توجه ویژه ای صورت گیرد مخصوصا اگر خدایی نخواسته امری دخالت در امر پزشکی باشد، تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، آمیختگی داروی گیاهی با مواد مخدرصنعتی  باشد این مسائل بیانگر این است که در چنین مراکزی مواد مخدر صنعتی نگهداری می شود والا خود به خود که این داروهای گیاهی آلوده نشده است واین باید در دستور کار همکاران محترم قضایی و پرسنل نیروی انتظامی قرار بگیرد تا هرجا گزارشی واصل شد به مراجع قضایی منعکس شود تا اگر در دل این صنف که سالها به سلامت کار کرده جلوی گروهی خاطی گرفته شود واثرات منفی آن به همه سرایت نکند .لذا آقای مرادیفر در ادامه فرمودند که از همه عزیزان دست اندر کار توقع هست که دست به دست هم دهند و در جهت سلامت صنف اهتمام لازم معمول دارند سپس سخنان خود را باذکر صلوات بر محمد وآل محمد به پایان رسانید.

پس از جناب آقای مرادیفر آقای صحرایی به عنوان نماینده دادستان ضمن عرض سلام وخیر مقدم به حضار  عرایض خود را به شرح ذیل بیان نمودند:

نامبرده ادامه داد که با توجه به اینکه مباحث اصلی را عزیزان بیان نموده اند لذا  صرفا به قوانین ومقررات مربوطه و به باید ها و نبایدهای در خصوص این صنف و مطالبی که عزیزان دست اندرکار در این صنف در دستور کار خودشان برای ادامه فعالیت قرار داده اند  پرداخته می شود  .

بخش عمده ای از از پرونده مطرح شده در دادسرا و دادگاه تولید،عرضه ویا نگهداری و فروش داروهای غیر مجاز مواد مخدر و پیش سازه های روانگردان است که توسط صنف عطاری های غیر مجاز به مردم عرضه می شود.و نگاه قانونگذار به این مساله همان نگاه به تولید ،عرضه و فروش مواد مخدر و روانگردان است بسیاری از عطاری های کنونی بصورت قارچ گونه در سطح شهر دایر شده اند و هیچ نظارتی بر آنها نمی شود و حتی اقدام به فروش داروهای ترک اعتیاد لاغری ترکیبی و چاقی می نمایند و۹۰درصد این داروهای ترکیبی بر اساس  اعلام سازمان غذا و دارو دارای مواد مخدر سنتی و صنعتی و شیشه هستند .که نه تنها موثر واقع نمی شوند بلکه چه بسا پرونده هایی که ناشی از شکایت علیه اینگونه عطاری ها تشکیل شده است.

در این زمینه قانون های زیادی وضع شده است که جهت رسیدگی به این نوع پرونده ها  در دست مقامات قضایی است لذا گلایه ای که از سایر مسوولان مرتبط وجود دارد این است که با توجه به اینکه قوه قضائیه حلقه آخر رسیدگی به این زنجیر است وقتی پرونده تحت نظر قرار می گیرد متوجه می شویم که سازمانهای ذیربط هیچکدام وظیفه خود را به نحو احسن انجام نداده اند چرا که اگر انجام می دادند منتهی به تشکیل این پرونده نمی شد ما در بخش های متولی شاهد یکسری تناقضات وتضادها هستیم از یک طرف سازمان صنعت معدن وتجارت متولی این امر است و از طرف دیگر معاونت غذا و دارو که هر کدام به طور دقیق وظایف خود را انجام نمی دهند لذا هر کدام از دستگاهها و سازمانهای ذیربط باید در قسمت بازرسی وکنترل نظارت ودقت بیشتری به خرج دهند تا شاهد سلامت جامعه باشیم جناب آقای صحرایی در پایان سخنان خود را باذکر صلوات بر محمد وآل محمد به پایان رسانید.

در ادامه سخنران دیگر شامل مدیر نظارت بر اماکن عمومی، مدیر کل تعزیرات، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، رئیس اتاق اصناف کرمانشاه و …نیز به ارائه مباحثی در حوزه کاری خود پرداختند

 

اگر پیشگیری در چارچوب باورهای دینی وانسانی وفرهنگی وعادات ورسوم هر جامعه همگانی شود ما شاهد کاهش روز افزون آسیب های اجتماعی خواهیم بودذهن معلمان و فرهنگیان باید به این مهم سوق داده شود

کارگاه آموزشی طرح نماد در خانه معلم آموزش وپرورش

در ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا…مجید در سالن جلسات قرائت گردید سپس سرود ملی جمهوری اسلامی پخش شد سپس مجری برنامه ضمن عرض خیر مقدم به حضار ومدعوین از تهران وعرض تسلیت بمناسبت ارتحال آیت ا…رفسنجانی از آقای دکتر بهمن مرادیفر بعنوان معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری تقاضا نمودند که به جایگاه تشریف بیاورند

ایشان نیز ضمن عرض خیر مقدم به حضار واساتید معززاز تهران بیان نمودند که  تلاش دست اندرکاران این طرح نماد وپیگیری این طرح خالی از اجر نیست  ونقش اساسی در تربیت دینی واسلامی دارد در ادامه ایام رحلت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س)را به حضار تسلیت واعلام نمود که هر کس در راه آن بانوی بزرگوار قدم بردارد بهشت بر او واجب می شود .سپس در ادامه به بیان فضائل اخلاقی ائمه اطهار پرداخت .

ایشان مراقبت را اساسی ترین رکن فرهنگی دینی دانستند وخداوند متعال خود رقیب ونعم رقیب می باشد که لفظ مراقبت از همین رقیب بودن خداوند استخراج شده است ودر زندگی امروزه ما اصطلاح  رقیب ومراقبت ومحافظت از اهمیت بسزایی برخوردار است.وکسانی هم که در این مسیر مراقبتی هستند ودر نظام مراقبتی گام بر می دارند نقش سازنده ای در به سرانجام رسانیدن این رسالت خطیر دارند.چهار رکن اساسی در بحث عرفان وجود دارد که از جمله آنها رکن مراقبت از نفس است تا به هر سویی کشانده نشود .هنجار شکنی در جامعه ابتدا بصورت انحراف اجتماعی نمود پیدا می کند که در بادی امر از اهمیت چندانی برخوردار نیست اما همینکه ادامه پیدا کند شدیدتر شده وتبدیل به جرم می شود که منجر به شکستن خط قرمزها شده وآسیب های اجتماعی به تبع جرم شیوع می یابند چون اصلاح فرد مجرم کاری بس دشوار می باشد این آسیب ها به شکل های طلاق،بیکاری و…ظاهر می شود ما باید ابتدا به فکر متوقف نمودن این آسیب ها باشیم وسپس به اصلاح جامعه بپردازیم.لذا ابتدا باید عملکرد جامعه در خصوص مقابله با آسیب ها بررسی شود .وسپس جامعه به صف آرایی ومقابله در برابر این آسیب ها کشانده شود در جوامع اسلامی بحث امر به معروف ونهی از منکر نقش بسزایی در این صف آرایی ومقابله دارد لذا در عرصه آموزش وپرورش که رکن رکین واساسی جامعه است وغفلت در آن باعث می شود که سایر ارکان جامعه دچار مشکل شود لذا از آموزش وپرورش بعنوان خشت اول تعبیر می شود .در نتیجه ما باید نگذاریم دانش آموز منحرف شود وسپس دنبال درمان باشیم .چراکه اگر دانش آموز با محیط گناه وبزه آشنا شد دیگر اصلاح وی به مراتب سخت تر از پیشگیری از آشنایی وی با اماکن آلوده می باشد دستیابی به این مهم جز با مدیریت صحیح محیط فیزیکی واجتماعی وروحی روانی امکان پذیر نیست .در همین راستا ما نباید از نقش خانواده غافل شویم چراکه دانش آموز از بستر خانواده برخاسته است وآموزش و پرورش روحی  دانش آموزلازم است  با رفتار خانواده تطابق داشته باشد .لذا کاری که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد پیشگیری اولیه در تمام سطوح جامعه می باشد اگر دانش آموز به علت های متنوع به سوی افراد بزهکار ونابهنجار جامعه کشانده شوند ومرتکب جرم شوند واحیانا پای آنها به زندان باز شود لذا اصلاح آنها بسیار سخت ودشوار می شود.لذا در راستای اجرای این طرح با همکاری آقای عبدی که هم سابقا در آموزش وپرورش فعالیت داشته اند وهم اکنون نیزدر معاونت اجتماعی وپیشگیری زحمات بسیاری را تقبل نموده اند توانسته ایم به یک هدف بزرگ برسیم وآن اینست که ذهن معلمان به سمت وسوی پیشگیری سوق داده شده است وامر پیشگیری دغدغه ای شود برای مدیران وبه تبع آن دانش آموزان نیز با مفاهیم پیشگیری هم آشنا می شوند ودر ذهن آنها نهادینه می شود واگر این مفاهیم پیشگیری در دوران متوسطه هم تداوم یابد ماشاهد به ثمر رسیدن آن در دوران دانشگاه می باشیم .لذا باید در چارچوب باورهای اخلاقی ودینی دانش آموزان برنامه ریزی شود .امر پیشگیری در تمام دنیا وجود دارد ودر هر منطقه به تناسب نژاد، ،فرهنگ،باورهای آنها وسایر مولفه های دیگر این مهم به اجرا گزارده می شود لذادرست است که مسولیت جمعی فرد بزهکار منتفی شده وهر کس مسوول اعمال خود است وبحت مسولیت شخصی پذیرفته شده است اما همین مسولیت شخصی دارای تبعات جمعی به مراتب بیشتری از مسولیت جمعی می باشد بطور مثال وقتی فردی بعلت ارتکاب جرم به زندان می افتد تبعات آن جمعی میشود وبه جامعه سرایت می کند وخانواده وی در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار گرفته وبه جامعه هم رخنه می کند .لذا اگر پیشگیری در چارچوب باورهای دینی وانسانی وفرهنگی وعادات ورسوم هر جامعه همگانی شود ما شاهد کاهش روز افزون آسیب های اجتماعی خواهیم بود طبق آمار ارائه شده هر زندانی حدود نیم میلیون تومان هزینه دارد واگر این هزینه در سایر قسمت ها کارپردازی  شود این خود باعث کاهش آسیب می گردد.اگر پیشگیری به تعویق نیفتد واز روز اول مدرسه با دانش آموز عجین شود خود باعث پیشرفت جامعه می شود .

لذا باید بعد فرهنگی در این زمینه تقویت شود چرا که امنیت پایدار  در کشورهای پیشرفته دنیا معلول امنیت فرهنگی است وهمین امر باعث می شود که افراد  جامعه به هنجارها وارزشهای جامعه پایبند باشند نمود عملی این پیشزفت فرهنگی تاب آوری در برابر انواع خشونت در جامعه است که منبعث از آموزه های دینی میباشد ودر سیره عملی ائمه اطهار هم وجود دارد تاجائیکه لقب امام هفتم امام موسی بن جعفر کاظم الغیظ یعنی فروبرنده خشم می باشد .این فرهنگ کنترل خشم اگر در ذهن دانش آموزان ما نهادینه شود ما شاهد مهار بسیاری از آسیب های جامعه در آینده نه چندان دور می باشیم.آقای مرادیفر در پایان از زحمات آقای محبی بعنوان مدیرکل آموزش وپرورش که پیش قراول وپیش کسوت در امر پیشگیری بوده وهست تقدروتشکر نمودند.

سپس دکتر محبی مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه ضمن عرض خیر مقدم به حضار ادامه دادند که یکی از دغدغه های کشورهای دنیا مراقبت از نسل آینده ساز دانش آموزان است واین مهم خاص ایران نسیت وهمه کشورهای دنیا برای حل این معضل برنامه هایی دارند وهزینه هایی تقبل می نمایند تا بتوانند تا حدودی آسیبها را مهار نمایند .هر چه در دنیا پیشرفت زیاد شود وتکنولوژی جدید بیاید  نوع آسیب هم عوض می شود لذا ورود تکنولوژی از طرفی خوب است اما مشکلات وآسیب های خودش را هم به دنبال دارد در سایر علوم هم همینطور است مثلا در دانش پزشکی که از سویی باعث کشف درمان بیماری ها می شود واز سویی نوع جدیدی از انواع امراض که درمان آنها ناشناخته است بوجود آمده  است.لذا آسیب ها هم بروز می شوند وشکل وروش آنها تغییر می یابد  لذا شیوه مقابله با آنها وپیشگیری باید متناسب با نوع آسیب باشد.بطور مثال در بحث مواد مخدر ابتدا انواع آنها محدود به چند نوع می شد اما امروزه علی رغم تبلیغات ونوشتن کتابها انواع جدیدی از مواد مخدر شیوع پیدا نموده که شامل انواع قرص،شربت،شیشه و…می باشد .جالب توجه اینکه این نوع مواد در مکانهای علمی ساخته می شوند لذا صرف پیشرفت مانع آسیب نمی شود بعلاوه در بحث قاچاق مواد مخدر یکسری سود می برند باتوجه به اینکه ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد واز سوی افغانستان که بیشترین تولید مواد مخدر را دارد ازکشور ایران در انتقال مواد از افغانستان استفاده می نماید  .وهمین معضل نیز به جای خود صرف هزینه های هنگفت را برای مقابله با این آسیب اساسی بدنبال دارد .از سوی دیگر وجود شبکه های مجازی که دستاورد تکنولوژی دنیای جدید هستند ودنیا را به یک دهکده جهانی تبدیل نموده است وهر کس می تواند با کمترین زمان ارتباط برقرار نماید یک آسیب اجتماعی بوجود آورده که اگر نسل کودک ونوجوان با تبعات سوء این آسیب آشنا نشوند ودر مسیر صحیح هدایت نشوند برای درمان با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.لذا اگر فرهنگ استفاده از تکنواوژی آموزش داده شود فی النفسه تکنولوژی مذموم نیست.عدم اشنایی با فرهنگ تکنولوژی در کشورهای جهان سوم باعث شده است که مثلا در استفاده از ماهواره حداکثر استفادههای بی فایده  می شود لذا استفاده از شبکه های اجتماعی اگر هدفمند نشود آسیب های جبران ناپذیری بر قشر دانش آموز می گذارد بعنوان مثال عینی در خودکشی احدی از دانش آموزن سطح شهر هنگامی که وصیت نامه او مورد مطالعه اینجانب قرار گرفت اصطلاحات بکار رفته منبعث از شبکه های اجتماعی بود .لذا این مسائل ومشکلات حاصل از تکنولوزی می طلبد که نظام مراقبت باشد ومتولی این مراقبت در بدو امر آموزش وپرورش است چراکه در درون خود هم مربی دارد هم مشاور هم روانشناس .واین مهم حاصل نمی شود مگر با دلسوزی یعنی معلم ما نگویید که وظیفه من فقط تدریس است وبس در کنار آموزش بایدبه صبغه پرورش بیشتر توجه شود تا دانش آموز بتواند مشکلات وبحران های پیش رو را به مشاور بگویید ودر این صورت پیشگیری واصلاح راحت تر انجام می گیرد.متاسفانه اولیا دانش آموزان نیز بیشتر به جنبه آموزشی توجه دارند غافل از اینکه ارزش آموزش وقتی نمود پیدا می کند که در محیطی امن وخالی از استرس وآسیب اجتماعی به منصه ظهور برسد.در نهایت مساله اصلی پرورش وهدایت وسالم ماندن دانش آموزان از لحاظ جسمی وذهنی وروانی است.که باید مد نظر مسولان قرار بگیرد.مقاطع آسیب پذیر دانش آموزان از دوم وسوم راهنمایی تا اول ودوم دبیرستان ادامه دارد که اگر بتوانیم آنها را از این برهه بحرانی عبور دهیم توانسته ایم تا حدود بسیار زیادی آنها رااز آسیب اجتماعی دور نماییم  .جناب محبی عرایض خود را ضمن تشکر مجدد از حضار وبا اظهار امیدواری از اینکه این قبیل جلسات دستاوردی داشته باشد به پایان رسانید.

سرکار خانم موسی زاده بعنوان عضور هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)دیگر سخنران این جلسه عرایض خود را ضمن عرض سلام وخوشامدگویی به حضار وبا سلام وصلاوات بر محمد وآل محمد وسلامتی امام عصر آغاز نمودند ایشان ادامه دادند که در وهله اول اجرای طرح نماد به خود مردم جامعه بر میگردد وهیچ کشوری رشد به معنای واقعی نداشته مگر اینکه سیستم آموزش آن رشد داشته باشد لذا این ایده وقتی می تواند مشکل گشا باشد که در سیستم اموزش وپرورش بیشتر به امر پرورش پرداخته شود وبه مسائل مربوط به روح واعتماد به نفس کمتر توجه می شود این معضل اساسی مدارس سطح کشوراست که معلمان ما هر سال مطالب تکراری را بیان می نمایند وبعد امتحان می گیرند لذا اگر اعتماد به نفس در دانش آموز نباشد وبه خاطر یک نمره شخصیت وی جلوی جمع تخریب شود این دانش آموز در آیند نمی تواند بعنوان شخصیتی مهم وکارساز ایفای نقش نماید هم اکنون مشکلات وآسیب های اجتماعی زیادی که در شخصیت ما بوجود آمده ناشی از سیستم غلط گذشته بوده که نمی شود درمان شود اکثر آسیب های اجتماعی مثل عدم رشد فرهنگی،هنجارشکنی،ترس از حقیقت گویی و…ناشی از ضعف اعتماد به نفس است این خود ابتدا بصورت مساله در می آید وبعد مشکل ساز می شود وسپس نظام اجتماع را آسیب پذیر می نماید .تحقیقات نشان می دهد که گرایش به مواد مخدر به خاطر کاستن از فشار امتحانات می باشد که این احساس کاذب از مصرف مواد که ممکن است از سوی بچه همسایه ما تعریف شود بچه ما را هم دچار مصرف مواد کند متاسفانه این سیستم غلط در آزمون باعث شده که کسانی که حائز رتبه های برتر کنکور بوده اند به سمت وسوی مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کنند لذا از کنار این مسائل نباید آسان گذشت چون در فردای قیامت ما باید پاسخگوباشیم نباید کم کاری وبی توجهی به امر پرورش را با فشار مشکلات اقتصادی توجیه کنیم لذا ما همگی مسوول اعمال خود هستیم ومورد بازخواست قرارمیگیریم در کشورهای غربی بیشتر در زمینه ادبیات،هنروتربیت بدنی تاکید وتمرکز وجود دارد وانسان سازی محور فعالیت ومعیار ارزش گذاری می باشد .اما در اکثر کشورهای جهان سوم بعلت فشار ناشی از امتحانات ماشاهد افزایش روزافزون افسردگی اختلالات شدید رفتاری وجسمی در قشر دانش آموزان می باشیم که این اختلالات تبدیل به اختلالات اظطرابی شده وجهت کاهش آن رو به سوی مصرف مواد مخدر می آورند.ما باید طوری برنامه ریزی کنیم که دانش آموز در هر زمینه ای که استعداد وعلاقه دارد فعالیت کند نه اینکه بعلت تحکم واجبار دچار سوء مصرف مواد مخدر ودیگر آسیب های اجتماعی شوند .طرح های زیادی جهت حل این تعارضات طراحی وبه مرحله اجرا درآمده اما چون اکثر طرحها بومی سازی نشده ومحصول کشورهای غربی می باشند لذا نتایج مطلوب بدست نیامده است.در این طرحها که طرج جامع وکاملی نمی باشند خود دانش آموز محور مطالعه وبررسی قرار گرفته در حالیکه طرحی موفق است که بستر دانش آموز جامعه وخانواده هم مورد بررسی ودقت نظر قرار گیرد نهایتا طرح نماد مطرح گردید که با همکاری ۹سازمان دیگر تا حدودی نواقص طرحهای گذشته را برطرف نموده وشامل چهار تیم ۱-آموزش زیر نظر وزارت علوم وتحقیقات ۲-غربالگری زیر نظر وزارت بهداشت ۳-حمایت روانی واجتماعی ۴-خدمات مبتنی بر آی تی (تولید محتوای علمی برای دانش آموز)وهر مهارت نیز در چهار بسته محتوایی ارائه شده است ایشان در ادامه مباحث به تشریح کارگاههای آموزشی ونحوه ارائه آنها پرداخت وجلسه با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد به پایان رسید

IMG_2299 IMG_2300 IMG_2303 IMG_2305 IMG_2306 IMG_2314

طرح غربالگری پروژه ملی نماد در شهرستان پاوه اجرا شد

طرح غربالگری پروژه ملی نماد در شهرستان پاوه اجرا شد

تیم اعزامی طرح غربالگری پروژه ملی نماد از تهران به سرپرستی جناب آقای دانش وبا همراهی جناب آقای حیدری مدیرپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه وجناب آقای عبدی کارشناس ومشاورفرهنگی ازحوزه معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه جهت انجام برنامه های اجرایی طرح در پاوه حضور پیدا کرده و کلاس هایی را برای دبیران شاغل در مدارس مجری طرح برگزار نمودند.

لازم به ذکراست که نماد مخفف نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزی است، که در ۶ استان کشور شامل کرمانشاه، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان جنوبی و البرز اجرا می شود که در استان کرمانشاه نیز آموزش و پرورش شهرستان پاوه و آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه به عنوان پایلوت انتخاب شده اند.

گفتنی است طرح نماد با همکاری ۹ نهاد دادگستری، آموزش و پرورش، بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، نیروی انتظامی بنیادبرکت و…… در شهرستان پاوه برگزار می شود و هدف کلی آن، توانمندسازی دانش آموزان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی از طریق مداخله به موقع و موثر است.

لازم به ذکر است، گسترش آموزش‌های ریشه‌ای در زمینه «پیشگیری از رفتارهای پرخطر، آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری»، ایجاد نظام شناسایی دانش آموزان آسیب‌پذیر با چک‌لیست‌های منظم و علمی، طراحی و توسعه مداخله‌های موثر و توانمند سازی دانش آموزان از جمله این اهداف است.

 

نظرسنجی