Archive for نوامبر, 2017

مجازات های جایگزین حبس راهکاری مفید برای حفظ کرامت فردی و خانوادگی متهمین و مجرمین

بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه:

مجازات های جایگزین حبس راهکاری مفید برای حفظ کرامت فردی و خانوادگی متهمین و مجرمین

دکتر بهمن مرادیفر در جلسه توجیهی محکومین به مجازات جایگزین حبس (پاکسازی مسیر زوار اربعین) گفت: مسئولیت در اسلام فردی است و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بر همین مبنا مجازات های جایگزین حبس را پیش بینی کرده است که نوعا باید در راستای خدمات عام المنفعه باشد.

     معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با بیان این مطلب که مجازات زندان به دلیل اینکه خانواده مجرم را نیز درگیر تبعات و پیامدهای زندانی شدن فرد می کند و با اصل فردی بودن مسئولیت در تعارض است گفت: به همین دلیل در بسیاری از جرائم سبک که شخص مجرم عمدتا بدون سبق تصمیم و بدون انگیزه مجرمانه تحت شرایط روانی و محیطی خاصی مرتکب آن می شوند باید حتی الامکان از صدور احکام زندان خودداری کرد و  مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی (خدمات عام المنفعه)  نیز راهکار این امر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به تدبیر و اهتمام ریاست کل دادگستری استان کرمانشاه در زمینه صدور احکام جایگزین حبس افزود: استان کرمانشاه در زمینه صدور این احکام در کل کشور پیشرو است و تا کنون بیش از یکصد و شصت و سه هزار ساعت حکم جایگزین حبس صادر شده است که بخشی از آن به پاکسازی مسیر زوار اربعین اختصاص یافته است و این امر علاوه بر پاکسازی محیط زیست و اهمیت آن به علت اینکه در مسیر خدمت به امام حسین (ع) و زوار آن حضرت قرار دارد از اجر معنوی نیز برخوردار است؛ ضمن اینکه با جلوگیری از زندانی شدن تعدادی از محکومین خانواده های آنان را نیز پیامدهای آن در امان نگه می دارد.