جلسه مشترک موسسه مهر کرمانشاه با معاونین دادگستری استان در رابطه با کاهش طلاق

به منظور کاهش طلاق و انجام آموزشهای پیش از ازدواج در مورخه ۹/۷/۹۷ جلسه ای با حضور معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگی دادگستری کل استان کرمانشاه در دفتر معاون اجتماعی با حضور موسسه پیوند مهر برگزار شد IMG_6705 IMG_6709در این جلسه جناب آقای دکتر بهمن مرادیفرمعاون اجتماعی ضمن تاکید بر این که کلیه افرادی که در امر آموز شهای ازدواج فعالیت می کنند بایستی در جهت حفظ سلامت نفس خود اهتمام لازم معمول تا خدای ناخواسته در این راستا اتفاق نامناسبی حاصل نشود و لزوم انجام آموز شهای پیش از ازدواج اهمیت آن تاکید و اعلام گردد که معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه آمادگی داردتا از تمام ظرفیت خود در این راستا استفاده نماید.

هودرجی معاون فرهنگی دادگستری کرمانشاه تاکید نمود که موسسه مزبور بازدید معاونین اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد و راهکارهای اجرایی در این زمینه پیش گرفته شود

اعضا موسسه نیز ضمن اعلام گزارش اقدامات سابق خود تبیین برنامه های آتی پرداخت.

یک نظر بگذارید

نظرسنجی