سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع صیانت از منابع آب

در روز سه شنبه مورخه ۲۰/۹/۹۷ رأس ساعت ۱۰:۳۰ سومین جلسه شورای پیشگیری استان در سالن جلسات رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تشکیل شد. در این جلسه که با هدف هماهنگ سازی بین بخشی و جلوگیری از موازی کار در حفظ منابع آب و جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز برگزار شد، آقای دکتر بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن تصریح و تبیین اهمیت موضوع، بر ایجاد وحدت رویه پیرامون صیانت از منابع آب تأکید کرد. وی افزود، برای انسداد چاههای غیر مجاز قانون صراحت دارد و نباید به بهانه اشتغال از اجرای احکام مسدود سازی چاههای غیر مجاز گذشت. آقای دکتر مرادیفر در ادامه بر اجرای عدالت برای همه به یکسان تأکید کرد و گفت، این طور نباشد که برخی افراد ذینفوذ در خانه باغهای خود به طور غیر مجاز چاه حفر کنند  و با آنها برخورد نشود و تنها نسبت به افراد کم بضاعتی که در مناطق دورافتاده چاه غیر مجاز حفر می­کنند، برخورد شود.

آقای دکتر صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس جلسه ضمن اشاره به حاد بودن مسئله کم آبی در برخی مناطق استان، افزود، اگر تصمیم پیشگیرانه اتخاذ نشود، جامعه مستعد ایجاد درگیریها و منازعات خواهد بود. وی  تأکید کرد، هر کدام از دستگاهها جهت اجرای تکالیف قانونی خود نباید هیچ عذر و مصلحتی را عنوان کنند. وی با انتقاد از روند کند مسدود سازی چاههای غیر مجاز، مسئولین ذیربط را به اقدامات جدی تر در اجرای احکام فرا خواند.

آقای شهلائی معاون بهره برداری آب منطقه ای، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کمی و کیفی وضعیت آب و مسدود سازی چاههای آب غیر مجاز استان گفت، از پتانسیل منابع دینامیک و استاتیک  ۱۳ محدوده دشتهای ممنوعه در استان بیش از حد استحصال شده است. وی همچنین استان کرمانشاه را به تبع دیگر مناطق کشور دچار کسری مترمکعب آب اعلام کرد و اقدامات اساسی در این باره را خواستار شد.

در ادامه هر یک از حضار در حیطه وظایف قانونی دستگاه متبوع خود به بیان دیدگاهها و نکته نظرتی پرداختند.

یک نظر بگذارید

نظرسنجی