مجازاتهای جایگزین حبس است مورد تأکید مقام معظم رهبری و از شاخصه های پیشرفت نظام قضائی محسوب می شود

دکتر بهمن مرادیفرمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه

شهرداری و راهداری مرز مشخص ورودی شهر را جهت رفع مشکلات در امر قضاوت به خصوص در مباحث تقصیر و خسارت مشخص کنند.

چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمانشاه با موضوع مجازاتهای جایگزین حبس: موانع و راهکارها در روز دوشنبه مورخه ۱۷/۱۰/۹۷ رأس ساعت ۱۲:۴۵ در محل سالن جلسات رئیس کل دادگستری استان برگزار شد. در این جلسه و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، آقای دکتر بهمن مرایفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن ذکر خیر مقدم به حضار گفت، یکی از سیاستهای استانی که به جد دنبال می شود، بحث مجازاتهای جایگزین حبس است که مورد تأکید مقام معظم رهبری و از شاخصه های پیشرفت نظام قضائی محسوب می شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به چرخه معیوبی که در اجرای احکام مجازاتهای جایگزین در نهادهای پذیرنده وجود دارد اشاره کرد که بایستی حل شود، به این صورت که  وقتی یک محکوم به جایگزین حبس به یک اداره یا سازمان جهت انجام خدمات رایگان معرفی می­گردد، چندان تحت نظارت و کنترل قرار نمی­گیرد و این معضل هم کار مجموعه دادگستری را مشکل و هم چه بسا افراد را از امکانات این قبیل تأسیسات حقوقی محروم می­کند. وی افزود، هر سازمان پذیرنده خود باید مجری تمام و کمال اجرای کار محکوم علیه باشد، به نحوی که این محکومیت که با رضایت محکوم علیه برای او صادر شده است، آثار اصلاحی از خود برجای بگذارد. آقای دکتر مرادیفر در پایان، پیشنهاد کرد که قبل از اعمال مجازاتهای حبس  و حتی در مرحله دادسرا تخصص محکومین اخذ شود.

بحث دیگر، جهت اینکه اجرای حدود ۴۰۰ هزار ساعت کار رایگان در استان نمود زیبایی داشته باشد، آقای دکتر مرادیفر به شهرداری پیشنهاد کرد که یک مجموعه درختکاری و یا یک پارک شهری توسط این قبیل محکومین ایجاد شود. وی در این ارتباط به بحث زیبا سازی ورودی شهرها نیز اشاره کرد و افزود، شهرداری و راهداری همچنین مرز مشخص ورودی شهر را جهت رفع مشکلات در  امر قضاوت به خصوص در مباحث تقصیر و خسارت مشخص کنند.

در ادامه آقای رنجبر فرماندار کرمانشاه از استقبال مجموعه تحت امر فرمانداری از آئین نامه مجازاتهای جایگزین حبس گفت و افزود، بسیاری از ادارات هستند که به خصوص در امور خدمات به این قبیل محکومین نیاز دارند. به عنوان مثال، به منظور حفاظت از مسیرهای گردشگری استان، نیروهای حفاظتی جهت جلوگیری از ریختن آشغال و نخاله ها توسط اتومبیلها در این مسیرها مورد نیاز است.

آقای دکتر فخری مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری نیز ضمن بیان اینکه این موضوع یک اندیشه متعالی را در امر قضا نشان می دهد، افزود، از این پتانسیل خوب به خصوص شهرداریها که مشکل پرداخت حقوق دارند، می­توانند استفاده کنند. وی پیشنهاد داد که جهت اخذ تخصص افراد یک فرمت و فرم قبل از صدور رأی تهیه شود.

آقای محمد امین رحیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هم ضمن ارائه آماری از پرونده های  جایگزین حبس، معلوم نبودن نوع خدمات مورد نیاز را از مشکلات اجرای این قبیل مجازاتها اعلام کرد.

آقای نصراللهی قاضی اجرای احکام دادگستری نیز پیشنهاد داد که قضات در مرحله صدور حکم  در متن رأی به مجازات اصلی هم اشاره کنند که جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشد. وی همچنین به نهادهای پذیرنده گفت ضمن معرفی یک رابط، گزارش ماهیانه را هم بفرستند.

آقای رحیمی معاون ترافیک شهرداری کرمانشاه هم با اعلام اینکه در مجموع حدود ۲۶ هزار ساعت کار ریگان در اختیار شهرداری بوده است، گفت شهرداری به خصوص با نزدیک شدن به ایام عید به نیروی کار این دسته از محکومین نیاز بیشتری دارد.

در ادامه هریک از نمایندگان دستگاههای مدعو به ارائه نکته نظرات خود پرداختند که از آن جمله معاون منابع طبیعی استان پیشنهاد کرد که در بحث خسارتها می توان آن را به مجازاتهای جایگزین تبدیل کرد که قرار شد جهت محکومین به پرداخت خسارت قرارداد فی مابین محکوم و منابع طبیعی منعقد شود و یک نسخه از آن به دادگستری ارسال شود.IMG_7846 IMG_7851 IMG_7852 IMG_7857

 

یک نظر بگذارید

نظرسنجی